górne tło

Czystość w mieście i ogień poza prawem

Informacja na temat utrzymania czystości w mieście oraz interwencji podejmowanych w związku z grillowaniem oraz rozpalaniem ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi – to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Przewodnicząca Komisji, radna Anna Prokop-Staszecka rozpoczęła posiedzenie pytaniem, jak wygląda utrzymanie czystości w Krakowie. Tomasz Kopta - zastępca Dyrektora Technicznego ds. Oczyszczania MPO udzielił odpowiedzi, grupując zadania krakowskiego MPO na trzy części: całoroczne utrzymanie czystości (obejmujące m.in. utrzymanie czystości terenów zielonych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianie koszy publicznych i prace pracowników na terenie Starego Miasta), letnie zamiatanie i zmywanie chodników i jezdni oraz pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników.  – Co roku przyrasta ilość chodników, jezdni i przystanków komunikacji miejskiej – zauważył Tomasz Kopta, dodając, że jest to efekt powstawania nowych osiedli, szlaków komunikacyjnych czy rozbudowy linii tramwajowych. – Jednak przy bardzo skromnym budżecie, uszczuplanym również przez inflację i wzrost kosztów usług i po zrealizowaniu prac związanych z całorocznym utrzymaniem czystości, na letnie oczyszczanie pozostaje coraz mniej środków – informuje przedstawiciel krakowskiego MPO, opierając wnioski o analizę wydatków MPO od 2017 roku, zaprezentowaną członkom komisji.  Skutkiem jest m.in. zawieszenie dodatkowego zmywania jezdni w 2023 roku, realizowanego w ramach walki z  pyłami PM10 i PM2,5. Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że mieszkańcy Krakowa zauważyli zmniejszoną aktywność MPO w zmywaniu jezdni i równocześnie nawiązała do badań prowadzonych przez AGH i PK, które jednoznacznie wskazały zależność pomiędzy oczyszczaniem miasta a czystością powietrza w Krakowie.  – Zmywanie chodników i jezdni w ramach walki o dobrą jakość powietrza w Krakowie jest bardzo ważne – poparł słowa przewodniczącej Komisji Tomasz Kopta i  poinformował, że MPO złożyło już wniosek budżetowy do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK na kwotę ok. 124 mln zł na rok 2024.  – Ten wniosek jest bardzo racjonalnie przygotowany i zawiera wręcz niezbędne działania do podwyższenia jakości usług oczyszczania miasta – dodał przedstawiciel MPO.

Kolejnym punktem obraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza było przedstawienie Informacji na temat interwencji podejmowanych w związku z grillowaniem oraz rozpalaniem ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. - Grillowanie w Krakowie nie jest zabronione, pod warunkiem że nie przeszkadzamy innym osobom, zachowujemy się odpowiedzialnie i nie grillujemy w miejscach do tego niedozwolonych – informuje zastępca komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Radosław Gądek dodając, że  jednak na terenach Zalewu Bagry oraz Zakrzówka grillowanie jest zabronione. – Zdarzają się przypadki naruszania tego zakazu, ale jest to problem marginalny – dodał komendant, wskazując, że na tych terenach rekreacyjnych największym problemem jest spożywanie alkoholu czy używanie kąpielisk niezgodnie z regulaminem. Na inny problem - palenia ognisk na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych - zwróciła uwagę przewodnicząca komisji Anna Prokop-Staszecka. – Straż Miejska interweniuje na terenach ogródków działkowych w trzech przypadkach – informuje komendant – jeżeli jest to niezgodne z regulaminem ROD, jeżeli jest to spalanie odpadów zielonych i innych, które powinny być segregowane oraz gdy wielkość ogniska czy nasilenie dymu jest niebezpieczne. Rocznie, jak szacuje komendant Gądek – jest to ok. 100 interwencji Straży Miejskiej.