górne tło

Żeby mieszkańcy czuli, że są otoczeni opieką

O największych bolączkach dzielnic IV Prądnik Biały i V Krowodrza oraz o pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa w rozmowie z Ryszardem Kozikiem opowiada radna Agata Tatara.

Reprezentuje Pani w Radzie Miasta Krakowa mieszkańców dzielnic IV i V. Z czym najczęściej się do Pani zwracają?

Agata Tatara: Na początku chciałabym podkreślić, że bieżąca kadencja jest szczególna, inna niż poprzednie. Wiąże się to z pandemią, która zmieniła nasz styl działania, w tym styl komunikowania się, a także z działaniami wojennymi za naszą granicą i napływem uchodźców. Jest to też kadencja wydłużona. Postawiła ona przed nami wszystkimi wiele nowych zadań, wyzwań – musieliśmy znaleźć narzędzia, które sprawią, że mimo skomplikowanej sytuacji miasto będzie się nadal rozwijało, a krakowianie będą czuli, że są otoczeni opieką.

Dzielnice IV i V mają razem prawie 100 tys. mieszkańców. To wielki obszar i równie wielka liczba oczekiwań. Prądnik Biały jest obecnie największą dzielnicą Krakowa – mieszka tam 70 tys. osób. Ta dynamicznie rozbudowująca się część Krakowa jest miejscem przyjaznym dla swoich mieszkańców, dla rodzin i dzieci. Dla mnie bardzo ważne jest też to, że mieszkańcy dzielnic IV i V czują się bezpiecznie.

Dynamiczny rozwój wiąże się jednak zwykle także z problemami.

AT: To nieuniknione. Były oczywiście trudności z infrastrukturą. Przez kilka lat inwestycje w tej części Krakowa były odkładane. Teraz są realizowane, część już została ukończona. Mam na myśli m.in. remonty dróg, tramwaj na Górkę Narodową, przebudowę al. 29 Listopada. Same remonty oznaczają oczywiście czasowe niedogodności, bo wiele dróg jest pozamykanych, ale po ich zakończeniu można poruszać się po terenie dzielnic o wiele sprawniej.

Pytał Pan, z czym zwracają się do mnie mieszkańcy. Walczą o zieleń, bo stawiają na jakość i wygodę życia. Ważna jest więc dla nich rewitalizacja parków na terenie obu dzielnic. Upominają się też o ścieżki rowerowe. W dzielnicy V Krowodrza mieszkańcy skarżą się na intensywną zabudowę, brak miejsc parkingowych. Na liście priorytetów są oczywiście także remonty dróg i chodników, ale w tym względzie więcej kompetencji i pieniędzy Rada Miasta Krakowa przekazała radom dzielnic, więc działalność radnych miejskich w tym zakresie sprowadza się do konkretnych interwencji i wspierania, gdy tych środków brakuje. Osobiście interpelowałam np. w sprawie remontu chodników przy ul. Glogera.

Rosnącej liczbie mieszkańców trzeba też zapewnić więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci…

AT: Cały czas tworzone są nowe żłobki, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, ale miejsc ciągle jest za mało. Powstaje jednak program pozyskiwania nowych miejsce w żłobkach na terenach poszczególnych dzielnic, m.in. dzięki wsparciu z programu Maluch+. Lista jest ciągle aktualizowana. Teren dzielnicy V to m.in. miasteczko akademickie – mieszka tam wielu młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Krakowa na studia, zakładają rodziny, często zostają tu na stałe. Te miejsca w żłobkach są im bardzo potrzebne. Podobnie jak później w przedszkolach i szkołach, które staramy się modernizować i rozbudowywać.

Bardzo ważne jest wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców, w artykułowane przez nich potrzeby.

Przewodniczy Pani Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa…

AT: …i ta część mojej aktywności wykracza zdecydowanie poza dzielnice IV i V. Muszę patrzeć szeroko na edukację w całym mieście. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Spraw do rozwiązania jest mnóstwo, i to różnego rodzaju. Staram się również okazywać wsparcie i pomagać nauczycielom, rodzicom. Cieszę się, że udało nam się przyjąć regulamin zwiększający dodatki funkcyjne w placówkach oświatowych. Na posiedzeniu Komisji Edukacji rozmawialiśmy o dodatku za wychowawstwo w przedszkolach i szkołach. Mam nadzieję, że cała Rada przychyli się do opinii, że należy docenić pracę wychowawców i od przyszłego roku dodatek wejdzie w życie, co z pewnością jeszcze zmotywuje nauczycieli i przełoży się na efekty ich pracy.

Agata Tatara – radna klubu PiS, pracuje w komisjach Rady Miasta Krakowa: Kultury i Ochrony Zabytków, Edukacji (przewodnicząca), Praworządności