górne tło

Strzelnica na Woli Justowskiej stanie się Domem Krakowskiego Sportu

Sport, rekreacja i integracja lokalnej społeczności − po kilku latach pełnienia czasowej funkcji jednego z oddziałów Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo, zabytkowy budynek Dawnej Strzelnicy Garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi wraca pod opiekę swojego właściciela − Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Muzeum i ZIS poinformowali o planach dotyczących tego unikalnego obiektu sportowego, zapowiadając prace nad nowymi funkcjami strzelnicy. Szczegółową ofertę poznamy na początku 2024 roku.

Historyczna drewniana strzelnica, zlokalizowana przy ul. Królowej Jadwigi 220, od września 2018 roku pełniła czasowo funkcję oddziału Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo). Miasto przygotowało i udostępniło tę lokalizację dla instytucji kultury, aby umożliwić MuFo działalność muzealną w związku z trwającą modernizacją ówczesnej siedziby głównej przy ul. Józefitów 16. Dodatkowo w tym czasie ruszyły prace adaptacyjne i budowlane w zakupionym w 2016 roku budynku zabytkowej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej. Został on przystosowany do prowadzenia szeroko zakrojonej działalności wystawienniczej, umożliwiającej prezentację bogatej kolekcji fotografii i sprzętu fotograficznego. Dziś obydwa obiekty MuFo – Rakowicka i Józefitów pełnią liczne funkcje muzealne, artystyczne i społeczne.

W czasie prac remontowych strzelnica umożliwiła prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej Muzeum , a także animowanie życia społecznego w tej części Krakowa. Pięknie odnowiony historyczny budynek, popularna restauracja i stanowiący enklawę rekreacji i zieleni ogród zyskały rozpoznawalność, stały się miejscem intrygującym i modnym. Muzeum oferowało wystawy, projekty artystyczne, wystawiennicze i edukacyjne oraz ekologiczne. MuFo wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizowało również istotną dla przywrócenia historii tego miejsca rewitalizację południowej części ogrodu otaczającego strzelnicę. Powstała infrastruktura rekreacyjna i edukacyjna dla mieszkańców Krakowa.

W listopadzie 2020 roku zabytkowa willa przy ul. Józefitów 16 zaczęła działać jako oddział MuFo prezentująca pracę muzealników, otwarte pracownie, historię budynku i jego znaczenie dla powojennego polskiego kina. Z kolei w grudniu 2021 roku, po trwających niemal dwa lata pracach budowlanych, zabytkowy budynek dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 został dostosowany do potrzeb nowoczesnego muzeum i stał się główną, chętnie odwiedzaną siedzibą MuFo. Po pracach modernizacyjnych siedziba przy ul. Rakowickiej oraz oddział przy ul. Józefitów stały się popularnymi i lubianymi miejscami udostępniającymi i promującymi sztukę fotografii, a także skupiającymi inicjatywy z tego obszaru.

Od 2024 roku strzelnica stanie się Domem Krakowskiego Sportu. Na bazie obecnego wyposażenia przygotowana zostanie wystawa nawiązująca do historii krakowskiego sportu zawodowego i amatorskiego. Miejsce zachowa także wszystkie elementy otwartości. Pozostanie tutaj restauracja i ogród otwarty dla mieszkańców dzielnicy i innych części Krakowa. Przestrzeń ma przede wszystkim pełnić rolę integracji społecznej.

– Szeroka oferta zajęć sportowych, ogólnorozwojowych, rekreacyjnych, a także propozycja organizacji spotkań integracyjnych w otoczeniu zabytkowej strzelnicy, sprawią, że miejsce zyska nową jakość na mapie naszego miasta. Dostępna dla wszystkich pozostanie infrastruktura w ogrodzie przy strzelnicy. Mamy świadomość, jak wysoko poprzeczkę postawiła temu miejscu obecność MuFo. Chcemy rozwijać potencjał tej przestrzeni jako miejsca interdyscyplinarnego, opowiadać jego historię poprzez pryzmat sportu, ale jednocześnie utrzymać funkcję muzealną i wystawienniczą. Kraków nie ma drugiego takiego miejsca, w którym opowieść ta mogłaby być tak autentyczna – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor ZIS.

– Muzeum Fotografii MuFo gościło przez pięć lat w zabytkowej strzelnicy pełniącej rolę czasowego oddziału instytucji. Prowadzenie działalności wystawienniczej i społecznej w dzielnicy Wola Justowska pozwoliło nam być w kontakcie z naszą stałą publicznością, ale i pozyskać nową dla naszych przyszłych placówek. Odkąd zakończyliśmy remonty, chcemy się skupić na rozwoju odnowionych placówek, także w relacji z ich otoczeniem. Tym samym oddajemy historyczną strzelnicę jej zarządcy, aby wyzwolony w tamtym miejscu potencjał lokalny mógł być kontynuowany przez ZIS. Miejsce to tak silnie związane z historią WKS Wawel, dziedzictwem Twierdzy Kraków i strzelectwem – to doskonała przestrzeń na przypominanie historii sportu w połączeniu z codzienną otwartością dla mieszkańców. Dziękujemy za możliwość prowadzenia tu naszej działalności – to było ciekawe i pożyteczne doświadczenie. Tymczasem życzymy Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizowania ciekawych pomysłów wpisujących się w atmosferę, dziedzictwo i genius loci tego unikalnego miejsca – mówi Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie.

Muzeum Fotografii zdefiniowało nowe strategiczne obszary rozwoju w odniesieniu do najbliższego sąsiedztwa siedzib przy Józefitów i Rakowickiej. Działalność programowa realizowana dotychczas w strzelnicy, m.in. klub miłośników fotografii, wydarzenia i aktywności w ramach programu edukacyjnego „Szkoła widzenia” oraz obiekty tworzące „Ogród rzeźb” (prace „Anamorfozy” Kingi Nowak oraz „Domki dla ptaków” Piotra Lutyńskiego) zostaną przeniesione do siedziby głównej MuFo przy ul. Rakowickiej 22a.