górne tło

Teatr „Łaźnia Nowa” - nowoczesna instytucja kultury

Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków zapoznali się z działalnością Teatru Łaźnia Nowa, a także projektami instytucji, takimi jak Dom Utopii i Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia.

Teatr Łaźnia Nowa to miejsce inspiracji, serce kultury i sztuki tętniące i bijące w Nowej Hucie. Teatr od samego początku podąża własną drogą, nie posiada stałego zespołu aktorskiego. Każdy projekt gromadzi różnorodnych twórców i wykonawców. Teatr jest realizacją wizji Bartosza i Małgorzaty Szydłowskich, stał się przestrzenią, gdzie hasło „dbaj o higienę myślenia", odkryte na jednej ze ścian, stało się mottem całej instytucji. Mieszkańcy Nowej Huty bez trudu identyfikują się z teatrem i uczestniczą razem z nim w tworzeniu kultury, co jest warte i godne podkreślenia.

„Łaźnia Nowa” to scena niekonwencjonalnych spektakli, koncertów, spotkań oraz happeningów łączących aktywność artystyczną i społeczną. To także główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia oraz twórca projektu Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia stwarza możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju w przeciągu tygodnia, dla twórców jest okazją do zaprezentowania swoich artystycznych działań, jak również ich omówienia z zagranicznymi krytykami i producentami. To jedna z najbardziej cenionych branżowych imprez, która ściąga do Krakowa najlepsze i najbardziej dyskutowane polskie spektakle minionego sezonu. Najnowszym projektem twórców Teatru Łaźnia Nowa jest Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, które ma na celu integrację pozateatralnych inicjatyw Łaźni.

- Zbliża się 20-lecie powołania instytucji. W 2024 roku w grudniu jest nasza rocznica, kiedy to radni miasta Krakowa, urbaniści kultury powołali pierwszą instytucję kultury w Polsce, w której
w statucie jest rewitalizacja dzielnicy. Instytucji kultury, która nie tylko zajmuje się stricte działalnością artystyczną, ale podejmuje większą odpowiedzialność społeczną. Myśli w kategoriach narracji dzielnicy, wykluczania ludzi, którzy są bardzo często kluczem działalności kulturalnej. Próbuje robić publiczność, stworzyć warunki, w których ludzie się czują współtwórcami tego miejsca. Chciałbym Państwu podziękować, bo jest tu kilku radnych, którzy głosowali w sprawie powołania instytucji dwadzieścia lat temu. To jest projekt sukcesu. To jest projekt, który zmiękł oblicze w dużej mierze narracyjnym, przede wszystkim Nowej Huty. W czasach, kiedy powołaliśmy instytucje wymagał ogromnej odwagi. Nowa Huta była obciążona wizerunkiem dzielnicy bezsensu, beznadziei, upadku po 1989 roku. Dwadzieścia lat po powołaniu Łaźnia Nowa Huta jest zupełnie inna. Mamy świetnie i dynamicznie działające instytucje. Mamy mnóstwo NGS-ów, inicjatyw i niezależnych ludzi, którzy po prostu chcą coś zrobić, zakomunikować, zadziałać – przekazał Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Teatru „Łaźnia Nowa”.

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr LXVI/621/04 z 1 grudnia 2004 r. powołała do istnienia miejską instytucję kultury pn. Teatr „Łaźnia Nowa”, o czym można przeczytać tutaj. Więcej szczegółowych  informacji na temat funkcjonowania i osiągnięć Teatru „Łaźnia Nowa” możesz znaleźć tutaj.

Radny Wojciech Krzysztonek wystąpił z dwoma wnioskami skierowanymi do Prezydenta Miasta Krakowa, które zostały poddane pod głosowanie. Pierwszy z nich dotyczył zwiększenia dofinansowania Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w roku 2023, radni przyjęli ten wniosek jednogłośnie. Drugi zaś dotyczył zabezpieczenia środków finansowych na organizację jubileuszu 20-lecia działalności Teatru Łaźnia Nowa w budżecie na rok 2024. Wniosek spotkał się także z aprobatą radnych.