górne tło

O statucie młodzieżowej rady i domach dla nauczycieli

Zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Krakowa, zmiany w budżecie miasta, pomysł na „Dom Młodego Nauczyciela” - tym m.in. zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji RMK.

Przedstawiony radnym projekt uchwały według druku nr 3532 wprowadzający zmiany w uchwale nr XCVII/1449/14 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa wywołał sporą dyskusję na forum komisji. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: wymogów stawianych opiekunowi młodzieżowej radny, możliwości organizacji sesji online, niewskazywaniu miesiąca rozpoczęcia i zakończenia kadencji, przy jednoczesnym pozostawieniu 1 roku kadencji MRK. – Projekt zmian w statucie przedstawiony w tej formie jest nie do przyjęcia. Mam zastrzeżenia do wielu zapisów – mówiła radna Agata Tatara, przewodnicząca Komisji. Obecny podczas posiedzenia przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Mikołaj Sołtysik z kolei podkreślał, że statut potrzebował zmian, natomiast młodzieżowi radni wnioskują o wycofanie się zapisów o tym, że ich opiekun ma posiadać wykształcenie wyższe. Drugi wniosek dotyczył kadencyjności opiekuna. – Te zapisy powodują, że obecna opiekunka nie będzie mogła pełnić tej funkcji. A pamiętamy ile czasu czekaliśmy  na jej powołanie – tłumaczył Mikołaj Sołtysik. Radni złożyli podpisy pod wnioskiem, by projekt uchwały procedowany był podczas dwóch czytań, a drugie odbyło się pod koniec października.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 758, 801 i 921 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801 i 921) (druk nr 3586) - w zakresie merytorycznego działania Komisji; zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921) (druk nr 3587) - w zakresie merytorycznego działania Komisji oraz zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 801 – zadania dzielnic) (druk nr 3588) - w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Radny Łukasz Wantuch przedstawił pomysł na „Małe Domy Nauczyciela”. - W Krakowie brakuje ok. 700 nauczycieli. Starsi odchodzą na emeryturę, młodsi nie chcą pracować w zawodzie z powodu niskich pensji. Szczególnie widoczne jest to u osób po studiach pedagogicznych, które nie mieszkają w Krakowie. Jeżeli ktoś ma dostać 3000 zł pensji na rękę i połowę wydać na wynajem mieszkania, to woli wrócić do swojej miejscowości. Nie rozwiąże to problemu w całości ani nie da rozwiązania od razu, tylko po upływie 3 czy 5 lat, biorąc pod uwagę cały proces, ale pozwoli sporej grupie, nawet kilkuset osób, zostać w Krakowie i pomagać naszym dzieciom w trudnym procesie edukacji – mówił radny Łukasz Wantuch. Na terenach szkół, żłobków i przedszkoli miałyby powstać budynki z 4-12 kawalerkami po 25 m kw., które młodzi nauczyciele mogliby za opłatę 1 zł (plus media) wynajmować na określony czas. Dodawał, że udział w projekcie byłby całkowicie dobrowolny. Radni mówili, że kierunek i pomysł są dobre, natomiast widzą problem w realizacji. W grę wchodzą bowiem najprawdopodobniej punktowe zmiany planów miejscowych. – Może lepszym rozwiązaniem byłby wynajem mieszkań komunalnych nauczycielom? – zastanawiał się radny Edward Porębski. – Trzeba też zrobić rozeznanie wśród nauczycieli, czy byliby zainteresowani taką formą pomocy – sugerowała przewodnicząca Komisji Agata Tatara.