górne tło

Konsultacje Społeczne do Projektu „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych do Projektu „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, które odbędą się 13 września w Krakowie. Realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Organizator konsultacji: Polski Związek Głuchych

Konsultacje dotyczyć będą poniższych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami:
1.       Kompensacja i dostęp,
2.       Moje dostępne miejsce pracy,
3.       Bon na start
4.       Centrum komunikacji.
 

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest projektem badawczym. Badania są realizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

W Projekcie tym przygotowano kompleksową propozycję wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowe lub zmodyfikowane instrumenty wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mające na celu zapewnienie im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz środowisku pracy. W ramach projektu wypracowane zostały instrumenty wspierające pracodawców w zakresie tworzenia warunków do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności.

Działania te umożliwią stworzenie spójnego systemu rehabilitacji zawodowej, uwzględniającego konieczność kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w przejściu ze stanu bierności zawodowej do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Rezultatem konsultacji będzie wypracowanie mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantujących im nie tylko wejście na rynek pracy, ale również stabilne na nim pozostanie.

Na podstawie dotychczasowych badań oraz planowanych konsultacji możliwe będzie wdrożenie do porządku prawnego wypracowanych propozycji legislacyjnych, co podniesie jakość i efektywność działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowanych na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

Więcej o projekcie

O projekcie tłumaczenie na PJM.

Zależy nam na szerokiej opinii, czyli udziale:
- osób z różnymi niepełnosprawnościami,
- opiekunów osób niepełnosprawnych,
- pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- przedstawicieli organizacji pozarządowych
 

Konsultacje rozpoczynają się o godzinie 9:00, (8:30 rusza rejestracja). 

Kontakt: (+48) 600 354 092 lub a.chrzanowska@re-volution.pl lub chrzanowska.ab@gmail.com