górne tło

Przebudowa fragmentu ul. Kazimierza Wierzyńskiego

Trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wierzyńskiego na odcinku ok. 200 m – od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego (Dzielnica VI – Bronowice). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie jednokierunkowego odcinka ul. K. Wierzyńskiego – od ul. prof. S. Myczkowskiego do ul. Wapiennik, przebudowę dwukierunkowego odcinka ul. K. Wierzyńskiego – od ul. Balickiej do ul. Wapiennik, budowę skrzyżowania równorzędnego z wyniesioną tarczą, przebudowę chodników, oświetlenia, budowę poboczy, przebudowę istniejących dojść oraz zjazdów do posesji. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa.

15 września wprowadzone zostały pierwsze zmiany w organizacji ruchu – połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców objazdy ul.: Balicką, majora Łupaszki.

Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w sierpniu 2025 r.

Wierzynskiego-mapka