górne tło

Tramwaj do Górki Narodowej – trwają nasadzenia

Trwają nasadzenia roślin w ramach budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. W terenie wykopane są dołki – mniejsze na krzewy, większe na drzewa, w których umieszczane są rośliny.

Zbocze w rejonie ul. Papierni Prądnickich na Górce Narodowej będą porastać irgi płożące, które z czasem utworzą zielony dywan, wiosna mieniący się białymi kwiatami, a jesienią przebarwiający się na żółto, pomarańczowo i czerwono.

Warto pamiętać, że łącznie przewiduje się nasadzenie 3,5 tys. drzew i 40 tys. krzewów. Z uwagi bardzo dużą liczbę okazów do nasadzenia, cały proces będzie trwał kilka miesięcy. Jeśli pogoda pozwoli, zakończy się jeszcze w tym roku.