górne tło

#GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży

#GrowWise. Zdrowie psychiczne młodzieży – to nazwa wydarzenia, które odbędzie się dziś, 27 września w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ na ul. Łojasiewicza 4. Jego celem jest promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej, uświadomienie stanu obecnego oraz możliwości działań w tym zakresie.

Wydarzenie obejmuje dyskusję panelową oraz aktywne uczestnictwo w części warsztatowej dla uczniów licealnych oraz w części seminaryjnej dla kadry pedagogicznej oraz rodziców. Będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najbardziej aktualnymi danymi dotyczącymi zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce oraz szansa na zainspirowanie się dostępnymi rozwiązaniami mającymi na celu przezwyciężanie zaobserwowanych zagrożeń. Będzie to także unikalna możliwość uczestniczenia w praktycznych warsztatach psychoedukacyjnych Wise Future University zaaprobowanych przez konsultantów merytorycznych Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Iwoną Sikorską oraz dr Krzysztofa Gerca.

W ramach tradycyjnej edukacji systemowej niewiele jest miejsca na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży, które w kontaktach z ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów czy radzeniu sobie ze stresem ma ogromne znaczenie. Doświadczenie pandemii pokazało dodatkowo skutki izolacji społecznej, braku kontaktu i wsparcia rówieśniczego dla zdrowia psychicznego uczniów – nie tylko polskich szkół. Dzieci i młodzież wzrastają w wymagających dla zdrowia psychicznego czasach.

Dane dotyczące zdrowia psychicznego młodzieży nie pozostawiają złudzeń, że sytuacja jest dramatyczna. Kilka faktów:

Kondycja psychiczna młodzieży jest wyzwaniem e względu na fakt, że zagrożeń nie ubywa, a wsparcia jest nadal za mało. Czynników wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży jest wiele m.in.: wydarzenia i procesy ogólnoświatowe (wojny, głód, bieda, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska etc.) oraz przekazy medialne podsycające lęk. Są także: zagrożenia związane z nadmierną konsumpcją mediów społecznościowych, presja środowiska w kontekście osiągnięć edukacyjnych, przemoc rówieśnicza, indywidualistyczna i konsumpcjonistyczna kultura, niedostateczna ilość czasu i uważności najbliższych opiekunów. Ponadto, nadal w Polsce mamy do czynienia z niewystarczającą świadomością problemu oraz niską dostępnością usług z zakresu wsparcia psychologicznego. To tylko wierzchołek góry lodowej potencjalnych przyczyn pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego młodzieży.

Organizatorem wydarzenia jest Wise Future University – organizacja dobroczynna mająca na celu kształcenie kompetencji przyszłości, w tym przede wszystkim inteligencji społecznej i emocjonalnej, budowanie odporności psychicznej młodzieży w Polsce. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronem honorowym jest UNICEF.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz zapisy: www.wisefuture.pl.

Program wydarzenia: