górne tło

Tramwaj do Mistrzejowic: drugi miesiąc prac za nami

Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac?

Sierpień upłynął pod znakiem przygotowywania terenu budowy. Wykonawca inwestycji kontynuował wycinkę drzew kolidujących z przyszłym torowiskiem lub przebudowywanymi sieciami podziemnymi na ulicach Meissnera, Pilotów, Młyńskiej, Lublańskiej (strona wschodnia), Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza.

Rozebrany został także wał ziemny na ul. Krzesławickiej oraz rozpoczęto budowę murów oporowych. Ekipy wyburzyły również kilka obiektów budowlanych znajdujących się m.in. przy ulicy Dobrego Pasterza, a także zdemontowały napowietrzną linię energetyczną wraz ze słupami oraz pozostałości po usuniętych wcześniej billboardach.

W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci wodociągowej po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz wzdłuż ulicy Młyńskiej w rejonie Castoramy.

W okolicy ronda Barei pojawiło się kontenerowe biuro budowy. Wkrótce zostanie otwarty również punkt informacyjny znajdujący się tuż obok. W tym miejscu pracownicy wykonawcy będą udzielać informacji na temat inwestycji, prowadzonych prac i utrudnieniach w ruchu.

Co w najbliższych tygodniach?

We wrześniu wykonawca inwestycji przystąpi do przebudowy sieci kanalizacyjnej w okolicach ronda Polsadu. Rozpocznie także prace nad przygotowaniem platform roboczych niezbędnych do wykonywania ścian szczelinowych w tym obszarze. Dodatkowo przewiduje usunięcie drzew, które zostały pozostawione z powodu aktywnych gniazd lub na czas prowadzonych analiz, np. w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona).

Do końca miesiąca można zgłosić się do inwentaryzacji budynków będących w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Jeśli zgłoszeń nie zbiera spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości, to chęć udziału można zgłosić poprzez adres e-mail: info@tramwajdomistrzejowic.pl (w wiadomości należy podać dokładny adres oraz numer telefonu).

Więcej informacji w komunikacie: „Tramwaj do Mistrzejowic: oględziny budynków do końca września”