górne tło

Ekoporadnik dla dyrektorów jednostek edukacyjnych

Przedstawiamy Wam ostatnią publikację autorstwa Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, przygotowaną tym razem dla dyrektorów jednostek edukacyjnych.

Wpływ szkoły na klimat nie wiąże się jedynie ze spalaniem paliw kopalnych w celu ogrzania i oświetlenia budynków oświatowych, ale również ze zużyciem wody i innych dóbr, paliw na podróże z i do szkoły oraz z wytwarzaniem odpadów i ścieków.

Aby szkoła stała się neutralna klimatycznie należy podjąć kroki w celu zmiany jej organizacji pracy, ale także codziennych nawyków jej pracowników, uczniów i szerzej całej szkolnej społeczności. Redukcji emisji gazów cieplarnianych szkoła może poszukiwać m.in. w takich obszarach jak: energia, żywność, zaopatrzenie, woda, transport i odpady.

W udostępnionym dzisiaj Ekoporadniku znajdziecie m.in. odpowiedzi na pytania:

W dalszej części opracowania znajdziecie też porady dotyczące ponownego wykorzystania wody szarej w budynku szkolnym oraz zagospodarowania wód opadowych. Ponadto także przykłady zielonych rozwiązań, takich jak np. : zielone dachy z łąkami kwietnymi, dachy biosolarne, czyli połączenie zielonego dachu ekstensywnego z panelami fotowoltaicznymi, ogrody deszczowe w gruncie i w pojemniku, zbiorniki na wodę czy stosowanie powierzchni przepuszczalnych na terenie szkoły.

Ekoporadnik dla dyrektorów jednostek edukacyjnych jest dostępny tutaj 

W poradniku znajduje się również odniesienie do opracowania: „Koncepcja szkoły neutralnej dla klimatu”, które powstało w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

Jest ono dostępne pod linkiem:

Koncepcja szkoły neutralnej dla klimatu - Klimat EKOMALOPOLSKA

Projekt jest realizowany w ramach programu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Logo EKOMAŁOPOLSKA