górne tło

Zgłoś uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea”

Mieszkańcy dzielnicy V Krowodrza i VI Bronowice mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea”. Powierzchnia objętego planem obszaru to 79,9 ha.

Zainteresowani mieszkańcy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” znajdą na stronie BIP MK w zakładce planowanie przestrzenne - www.bip.krakow.pl.

Uwagi i opinie mogą przesyłać do dnia 15 września na adres e-mailowy Dzielnicy VI Bronowice: rada@dzielnica6.krakow.pl lub listownie do siedziby Rady Dzielnicy VI Bronowice: 30-134 Kraków ul. Zarzecze 124A.