górne tło

Ekoporadnik dla zarządców domów wielorodzinnych.

Kolejny Ekoporadnik autorstwa Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju został przygotowany z myślą o zarządcach domów wielorodzinnych.

W skali globalnej sektor budownictwa odpowiada za 38% emisji gazów cieplarnianych. Bez jego dekarbonizacji nie uda się osiągnąć neutralności klimatycznej.

Wpływ budynków na klimat nie wiąże się jedynie z emisjami gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu ziemnego) do oświetlenia i ogrzania obiektu. Budynek oddziałuje na środowisko naturalne w całym swoim cyklu życia, począwszy od materiałów użytych do jego wybudowania, procesu budowy, przez etap użytkowania i renowacji aż do rozbiórki.

W poradniku znajdziecie m.in. odpowiedzi na pytania:

W dalszej części opracowania znajdziecie informacje o sposobach wykorzystania wody szarej w gospodarstwie domowym oraz wody deszczowej do nawadniania terenów wokół budynku a także o roli zieleni w retencji wody, dla poprawy jakości powietrza i obniżenia temperatury powietrza.

W poradniku przedstawiono także przykłady zielonych rozwiązań takich jak dachy biosolarne (połączenie zielonego dachu ekstensywnego z panelami fotowoltaicznymi), zielone dachy i ściany oraz ogrody deszczowe.

W następnym artykule przedstawimy ostatni już Ekoporadnik, tym razem dla dyrektorów jednostek edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logo EKOMAŁOPOLSKA