górne tło

Kolorowe przedszkole cieszy oko i dzieci

1 września oficjalnie otwarty został nowy obiekt Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ulicy Jabłonkowskiej 39. Inwestycja została zrealizowana przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w latach 2021–2023. Stary, nienadający się do użytku budynek rozebrano, a nowy obiekt jest nie tylko nowoczesny, ale też cieszy oko architekturą i kolorami.

Do nowych, przestronnych sal wprowadziło się już sześć oddziałów przedszkolnych – placówkę zaprojektowano jako dwukondygnacyjny obiekt dla 150 dzieci w wieku 2,5–5 lat. Stary budynek był w stanie przyjąć najwyżej cztery oddziały.

Sześciu salom do dziennego pobytu dzieci towarzyszą sale do zajęć indywidualnych, sala do zajęć ruchowych oraz aula. Wewnątrz znajdują się oczywiście sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz kuchnia. Inwestycja obejmowała także układ komunikacyjny, miejsca postojowe oraz budowę placu zabaw i zbiornika retencyjnego wód opadowych. Całość kosztowała około 11,5 mln zł.

Nowy obiekt swoją bryłą przypomina budowlę z klocków, podobnie jak plac zabaw.

Potrzeby inwestycyjne w krakowskiej oświacie wynikają głównie z rozwoju wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Dlatego miasto realizuje szereg zadań związanych z rozwojem infrastruktury przedszkolnej.

Kolejnym tego przykładem jest zakup nieruchomości na osiedlu Piastów na potrzeby dodatkowych pięć oddziałów Samorządowego Przedszkola nr 187. Rozpoczęła się także realizacja dwóch innych przedsięwzięć: rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 54 oraz Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej, w ramach której część przedszkolna zostanie zwiększona z 2 do 6 oddziałów (do 150 dzieci), oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Mieczysława Wrony, w ramach której część przedszkolna zostanie zwiększona z trzech do pięciuoddziałów przedszkolnych (do 125 dzieci).

W roku szkolnym 2022/2023 wychowaniem przedszkolnym na terenie Krakowa objętych było 38,6 tys. dzieci, z czego do placówek samorządowych uczęszczało prawie 18,1 tys., a do niesamorządowych – 20,5 tys. (9,1 tys. w publicznych i 11,3 tys. w niepublicznych).

Od 1 września 2023 r. na terenie Krakowa działać będzie 461 przedszkoli i punktów przedszkolnych (w tym 135 samorządowych i 326 niesamorządowych).