górne tło

Użytek ekologiczny i rezolucje, czyli podsumowanie sesji

Podjęte rezolucje oraz uchwała kierunkowa do Prezydenta Miasta Krakowa – miedzy innymi tym zajmowali się radni podczas 116. sesji RMK.

Radni podjęli trzy rezolucje. Dotyczą one: organizacji dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia darmowego wstępu na Zamek Królewski na Wawelu; apelu o możliwie szybkie rozpatrzenie i przyjęcie senackiego projektu Ustawy o krakowskim związku metropolitalnym oraz opłaty turystycznej.

Projekt rezolucji w sprawie ochrony terenów zielonych w dzielnicy II Grzegórzki w związku z planowaną budową kampusu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie został odesłany do projektodawcy

Radni podjęli też uchwałę według projektu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Staw Dąbski".

Podjęta przez radnych uchwała kierunkowa do Prezydenta dotyczyła utworzenia na terenie Miasta Krakowa dostępnego 24 godziny na dobę punktu profilaktyki intymnej, zapewniającego dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia. Natomiast projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stworzenia elektronicznego narzędzia dla weryfikacji statusu mieszkańca został zdjęty z porządku obrad. Podobnie stało się w przypadku projektu uchwały dotyczącego zmian w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa.

Radni podjęli 3 rezolucje i 21 uchwał, a 24 projekty uchwał procedowane były podczas pierwszego czytania.

Kolejna sesja odbędzie się 13 września.

Podsumowanie obrad