górne tło

Konsultacje społeczne Kraków 21.09.2023

W imieniu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą 

 

Przedmiot konsultacji: propozycje rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.   

Konsultowany obszar zagadnień: Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy

Ekspert: dr Robert Trzaskowski

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Krakowie 21 września 2023, w godz. 10:00 – 14:00.  

 

Zachęcamy do zapisów poprzez formularz: 

Konsultacje społeczne Kraków formularz rekrutacyjny

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca spotkania.  

 

Więcej informacji na stronie Konsultacje społeczne Kraków