górne tło

Przetarg na dzierżawę fortu nr 49 1/2a „Mogiła”

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w drugim przetargu na dzierżawę fortu nr 49 1/2a „Mogiła”, położonego przy ul. Igołomskiej 7.

18 września nieruchomość została udostępniona osobom zainteresowanym jej wydzierżawieniem. Podczas dnia otwartego było można zapoznać się z obiektem oraz warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się dziś, 29 września, o godz. 10.00, w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16. Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego postępowania dostępne są na stronie: zbk-krakow.pl.

 

Fort nr 49 1/2a „Mogiła”

W latach 1895–96 wbudowany został niewielki fort międzypolowy do obrony bliskiej, jako dzieło stanowiące element trzeciego pierścienia fortyfikacji Twierdzy Kraków. Jego zadaniem w układzie obronnym twierdzy była ochrona traktu sandomierskiego i skarpy wiślanej w Mogile oraz ochrona przedpola szańca „Wanda” wraz z kontrolą doliny Wisły.

Fort przetrwał w stanie dosyć dobrym, pozbawiony większości wyposażenia pancernego oprócz bramy. Jako najbardziej kompletny przedstawiciel tej klasy umocnień byłej Twierdzy Kraków, warty jest zachowania. Potwierdza to fakt wpisania całej nieruchomości do rejestru zabytków pod nr A-105/M.

W latach 2009–2020 fort został poddany częściowemu remontowi, podczas którego odtworzony został pierwotny wygląd zewnętrzny, uzupełniono wyposażenie pancerne elewacji bloku koszar. Całość założenia obronnego zabezpieczono przeciw zamakaniu z fundamentów i od stropu. Wnętrze zostało oczyszczone i przywrócono drożność wentylacji, zamontowano nowoczesną stolarkę okienną. Dzięki tym zabiegom zabudowania są suche. Prace finansowane były ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z dotacji Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Sposób zagospodarowania powinien uwzględniać zachowanie walorów architektonicznych i historycznych obiektu.