górne tło

Trwa nabór kandydatów do Nagrody im. Pawła Adamowicza

Ruszyła trzecia edycja Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza ustanowionej w 2021 roku przez Miasto Gdańsk, Europejski Komitet Regionów wspólnie z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia ICORN.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza przyznawana jest, by uhonorować osoby lub organizacje, które cechuje poczucie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i które budują mosty oraz burzą mury między ludźmi,zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym.

W pierwszej edycji nagrodą uhonorowano burmistrz Kolonii Henriette Reker. Wyróżniono ją za odwagę i determinację, którą pokazywała przez ostatnie 20 lat promując różnorodność, integrację i solidarność jako integralną część tożsamości Kolonii.

W drugiej edycji nagroda trafiła do Michałowa, gminy na Podlasiu, której mieszkańcy i samorząd zaangażowali się w ratowanie uchodźców na polsko-białoruskiej granicy.

Nominacje mogą być składane przez:
- miasta członkowskie ICORN, samorządy lokalne i regionalne,
- organizacje międzynarodowe
- 15-osobowe grupy członków Komitetu Regionów.

Termin nadsyłania nominacji upływa 31 października 2023 r.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie Europejskiego Komitetu Regionów