górne tło

Ponowne wyłożenie planu dla obszaru „Nowy Świat”

Do 2 października trwają konsultacje w sprawie planu dla obszaru „Nowy Świat”, który rozciąga się na trzy dzielnice: Stare Miasto, Krowodrzę i Zwierzyniec. Jest to teren z wyjątkowym układem urbanistycznym, na którym znajduje się wiele obiektów związanych z kulturą, sztuką, nauką i oświatą.

Ważnym celem tego dokumentu będzie prawidłowe kształtowanie przestrzeni w obrębie strefy buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym ochrona istniejących wartości kulturowych, historycznego krajobrazu miejskiego, układów urbanistycznych oraz zespołów zabudowy.

Projekt planu, w zakresie objętym wyłożeniem, będzie udostępniony do wglądu we wskazanym terminie w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz na stronie BIP.

Wszyscy zainteresowani tym projektem mogli też wziąć udział w dyskusji, która odbyła się się 7 września w sali obrad UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3–4.

Na wszystkie uwagi mieszkańców planiści czekają do 16 października.

Szczegółowe informacje o projekcie planu znajdują się tutaj Nowy Świat – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa.