górne tło

Bezpieczna droga do szkoły

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pierwszych dni rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, to główny temat powakacyjnego posiedzenia Komisji Praworządności. Cel jest jeden - początek nowego roku szkolnego ma przebiec spokojnie.

W posiedzeniu Komisji Praworządności wzięli udział komendanci trzech służb: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Głównym tematem posiedzenia była akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, obejmująca szereg działań zapewniających maksimum bezpieczeństwa podczas pierwszych dni szkolnych. Tomasz Bojanowski Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie poinformował, że policjanci będą przede wszystkim kontrolować zarówno stan infrastruktury drogowej wokół szkół, a także dróg do nich prowadzących, jak i prawidłowość ich oznakowania. Komendant podkreślił szczególną rolę jaką odgrywa współpraca Policji z dyrektorami szkół. Dzięki informacji o podziale godzin, zwłaszcza dotyczącym uczniów najmłodszych, policjanci będą częściej w godzinach rozpoczynania i kończenia przez nich zajęć patrolować teren wokół szkół. Niezmiernie ważnym elementem akcji „Bezpieczna droga do domu” jest też edukacja skierowana bezpośrednio do dzieci. Nauka właściwego zachowania na drodze, przechodzenia ulicy, czy  też uświadomienie dzieciom, jak ważne jest noszenie odblasków, to główne tematy edukacyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Policji. Tomasz Bojanowski zapowiedział również kontrole autobusów wożących dzieci do szkoły, jak również pojazdów rodziców i opiekunów – czy są one właściwie dostosowane do potrzeb dzieci.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Jerzy Mądrzyk zapowiedział przesłanie do radnych pełnej pisemnej  informacji o działaniach Straży w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, ale podkreślił, że dwie pierwsze dekady września są dla Straży Miejskiej priorytetowe. Działania strażników skupiają się w tym okresie przede wszystkim na prewencji i edukacji. W pierwszych dniach września strażnicy miejscy będą z policjantami patrolować okolice szkół i placów zabaw. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz przypomnienie kierowcom, że rok szkolny już się rozpoczął i należy zachować szczególną uważność w okolicach placówek edukacyjnych. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się spektakl edukacyjny „Królestwo zakręconego czasu, czyli bajka o mądrych dzieciach”, którego pomysłodawcami i wykonawcami są pracownicy Straży Miejskiej.

Zastępca Komendanta PSP w Krakowie Andrzej Nowak podkreślił, że działania straży są skierowane głównie na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w samej szkole. Dlatego też, podczas pierwszych trzech miesięcy roku szkolnego służby przeciwpożarowe biorą udział w przeprowadzaniu szkoleniowych ewakuacji budynków szkół, zwracają uwagę na sposób przeprowadzania ewakuacji, sprawność i skuteczność. Dodatkowo strażacy dokonują przeglądu instalacji i sprzętu przeciwpożarowego oraz sprawdzają ważność wszelkich przeglądów i dopuszczeń do użytkowania. Andrzej Nowak podkreślił również, jak ważnym jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu służb do szkół w razie pożaru, czy innego zdarzenia – stąd razem z policją będą przeprowadzane kontrole drożności dróg dojazdowych. Dodatkowo komendant przypomniał o działaniach edukacyjnych „Bezpieczny dom” – specjalnym miejscu na ulicy Rzemieślniczej, w którym przez cały rok szkolny dzieci mogą uczyć się odpowiedniego postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego w domu.