górne tło

Luteranie z całego świata w Krakowie

Od 13 do 19 września odbywało się w naszym mieście kluczowe dla społeczności luterańskiej całego świata Trzynaste Zgromadzenie Ogólne. Gospodarzem wydarzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Komitet organizacyjny wspierała krakowska parafia ewangelicka.

Zgromadzenie Ogólne jest główną władzą Światowej Federacji Luterańskiej i jej najwyższym organem decyzyjnym. Zgromadzenie odbywa się rzadko – jedynie raz na sześć lat – co dodaje wyjątkowości krakowskiej edycji wydarzenia. Warto również podkreślić, że było to dopiero drugie Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Europie Środkowo-Wschodniej, pierwsze odbyło się w 1984 r. w Budapeszcie.

W spotkaniu wzięło udział około 350 delegatów ze 150 kościołów członkowskich ŚFL z całego świata. Obecni byli również goście ekumeniczni i obserwatorzy. Referat główny wygłosił rzymskokatolicki teolog z Czech, ks. Tomáš Halík. Przed samym zgromadzeniem odbyło się posiedzenie rady i spotkania przygotowawcze dla kobiet, mężczyzn oraz młodzieży. ŚFL skrupulatnie przestrzega wymogu parytetów, które zapewniają, że każdy region jest reprezentowany przez co najmniej 40 proc. kobiet, 40 proc. mężczyzn i 20 proc. młodzieży. Zachowana jest też równowaga pomiędzy delegatami świeckimi i ordynowanymi.

Hasło przewodnie wrześniowego zgromadzenia „Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna Nadzieja” nawiązuje do fragmentu z listu do Efezjan. Refleksja nad hasłem przenikała trzy wymiary spotkania, którymi są: wspólne świętowanie wspólnoty luterańskiej, wzajemne wzbogacanie się oraz wspólne podejmowanie decyzji formalnych dotyczących działań ŚFL.

Formalny charakter prac zgromadzenia sprawił, że znaczna część wydarzeń zorganizowanych w ramach krakowskiego zjazdu była zamknięta dla zewnętrznych uczestników. Jednak towarzyszący wydarzeniom program przygotowany przez krakowską parafię, której siedziba mieści się przy ul. Grodzkiej był w pełni dostępny dla krakowian. Na pierwsze spotkania parafia zaprosiła już na trzy dni przed rozpoczęciem zgromadzenia, czyli 10 września. W kolejnych dniach odbywały się koncerty i publiczne debaty, w których udział brali m.in. założyciel „Gazety Wyborczej” Adam Michnik, były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, a także imam Krakowa Adam Abdel Fattah, Piotr Nawrocki z Klubu Chrześcijan i Żydów Przymierze i wielu innych inspirujących gości.

Szczegółowe informacje o programie towarzyszącym przygotowanym przez krakowską parafię znaleźć można tutaj: https://www.luteranie.pl/program-parafii-w-krakowie/

Informacje o Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL, jego przesłaniu i założeniach dostępne są na stronie: https://www.luteranie.pl/zgromadzeniesfl/