górne tło

Ekoporadnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Zapraszamy do lektury kolejnego Ekoporadnika, przygotowanego tym razem z myślą o lokalnych przedsiębiorcach. Publikacja ta opiera się na wynikach badań fokusowych, przeprowadzonych w roku 2022 w grupie przedsiębiorców reprezentujących branże: handel, gastronomia, hotele i pensjonaty oraz piekarnie. Ich celem było zebranie opinii tej grupy odbiorców co do treści, jakie powinny się w niej znaleźć.

W Ekoporadniku dla małych i średnich przedsiębiorców autorstwa Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju znajdziecie m.in. odpowiedzi na pytania:

W Ekoporadniku omówiono także propozycje inwestycyjne dla poprawy efektywności energetycznej budynku, od audytu aż po dobór źródła ciepła. Zawarto w nim również informacje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, składowania odpadów biodegradowalnych oraz opłaty produktowej.

Opracowanie porusza też istotną dla środowiska naturalnego problematykę związaną z poprawą efektywności wodnej poprzez redukcję zużycia wody, retencjonowanie i ponowne jej użytkowanie na skalę przemysłową. Zachęcamy do zapoznania się z Ekoporadnikiem.

W kolejnych tygodniach planujemy podzielić się z Wami kolejnymi opracowaniami:

Projekt jest realizowany w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logo EKOMAŁOPOLSKA