górne tło

Kraków na drodze do neutralności klimatycznej – posłuchaj podcastu

Susze, powodzie, gwałtowne zjawiska pogodowe – wszystko to sprawia, że częściej rozmawiamy o klimacie i o tym jak przystosować się do tych zmian, aby miasta nadal były przyjazne do życia.

Aby zapoznać się tym zagadnieniem warto posłuchać podcastu, w którym Ewa Całus – pełnomocniczka prezydenta do spraw edukacji klimatycznej pokazuje na przykładach co możemy zrobić, aby zbliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Zmiany klimatu na terenach zurbanizowanych będą miały największy wpływ na naszą przyszłość, na nasze życie, na naszą codzienność. Dla mnie ważna jest równoległość działań dla klimatu i działań na rzecz naszego zdrowia, dobrego życia w mieście. Działania proklimatyczne to działania na rzecz transportu, zieleni, źródeł energii, bioróżnorodności w mieście, czyli wszystkich czynników, które równocześnie wpływają na nasze dobre samopoczucie i dobre miejskie życie podkreślała pełnomocniczka w rozmowie z Jerzym Telesińskim.

Z podcastu dowiemy się nie tylko jakie innowacyjne rozwiązania zastosowano w utworzonym Centrum Edukacji Klimatycznej, aby na przykład oszczędzać wodę, ale także jakie ciekawe działania wprowadzono w mieście.

Małymi krokami osiągamy cele

Kraków w wielu działaniach jest pionierem wśród polskich miast. Przykładem jest walka o czyste powietrze i wprowadzony zakaz palenia węglem na terenie Krakowa czy uchwalona niedawno Strefa Czystego Transportu. Podjęte już kroki pokazują, że możliwe są także kolejne ambitne działania, które zbliżą nas do neutralności klimatycznej.

To nie jest tak, że to zależy od kogoś. To zależy od każdego z nas i każdy ma swoją rolę do odegrania – kończy Ewa Całus.

Budowanie świadomości klimatycznej

Władze Krakowa zobowiązały się do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby to uczynić potrzebne jest z jednej strony skuteczne współdziałanie wielu wydziałów i jednostek miejskich, a z drugiej edukacja i budowanie świadomości krakowian. Mają temu pomóc przeprowadzane cyklicznie kampanie edukacyjne, takie jak „Kraków w dobrym klimacie” czy „Kraków. Wszechświat możliwości”, a także działania powołanego w lutym Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej.

Podcast powstał w ramach miejskiej kampanii „Kraków. Wszechświat możliwości” i jest dostępny na stronie TOK FM.