górne tło

Święto Narodowe Królestwa Belgii

21 lipca Belgowie obchodzą Święto Narodowe. Upamiętnia ono ustanowienie ustroju Monarchii Konstytucyjnej.

W tym właśnie dniu w 1831 r. Król Leopold I Koburg złożył przysięgę na wierność Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 7 lutego 1831 r.

Wszystkim Belgom składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz radosnych obchodów święta narodowego!