górne tło

Jak bezpiecznie podróżować komunikacją miejską na wózku inwalidzkim

Wszystkie autobusy oraz 85 proc. tramwajów MPK SA w Krakowie to pojazdy wyposażone w niską podłogę i platformę. Obowiązkiem każdego prowadzącego pojazd jest zwracanie szczególnej uwagi na osoby z ograniczoną mobilnością, m.in. na wózkach inwalidzkich. Oczekując na przystanku warto zasygnalizować to prowadzącemu podnosząc rękę. Każdy prowadzący ma obowiązek rozłożyć osobie na wózku platformę – zarówno podczas wsiadania, jak i wysiadania z pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tramwajem i autobusem może podróżować osoba na wózku inwalidzkim tylko wtedy, gdy jest w stanie samodzielnie ustawić wózek w wyznaczonej przestrzeni, tyłem do kierunku jazdy. Pasażerowie, którzy stoją w miejscu dla wózków, powinni je zwolnić, aby umożliwić bezpieczne i prawidłowe ustawienie wózka.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w pasy, należy je zapiąć lub poprosić o ich zapięcie prowadzącego. Prawidłowe ustawienie i zabezpieczenie wózka jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa wszystkich pasażerów, szczególnie w sytuacji gdy dochodzi do gwałtownego hamowania.

Prowadzący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich pasażerów w pojeździe. Ma prawo wymagać, aby osoba na wózku odpowiednio go ustawiła i zabezpieczyła, a w przypadku niespełnienia tych warunków, odmówić przejazdu.