górne tło

Święto Narodowe Republiki Francuskiej

14 lipca jest symboliczną, najważniejszą datą w kalendarzu obywateli Francji. Upamiętnienia wybuch rewolucji i obalenie absolutyzmu.

Ustanowione 6 lipca 1880 r. święto narodowe, nazywane jest także potocznie Dniem Bastylii ponieważ 14 lipca 1789 r. lud Paryża zdobył twierdzę la Bastille w której znajdowało się więzienie będące dla mieszkańców stolicy Francji symbolem ucisku. Wydarzenie to zapoczątkowało Wielką Rewolucję Francuską.

Z okazji Święta Narodowego składamy Francuzom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności!