górne tło

Tramwaj do Mistrzejowic, czyli porządek obrad 111. sesji RMK

Jednym z pierwszych punktów 111. sesji Rady Miasta Krakowa będzie informacja prezydenta dotycząca budowy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, po nim zaplanowana została dyskusja. Sesja odbędzie się środę, 31 maja o godz. 10 w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

W trybie jednego czytania procedowany będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu wprowadzenie internetowej obsługi interwencyjnej zgłoszeń mieszkańców przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Jest to projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, wg druku nr 3397. W tym samym trybie radni zdecydują w sprawie udostępnienia „Modrzejówki” mieszkańcom Krakowa. Projekt uchwały w tej sprawie, wg druku nr 3398, złożyła grupa radnych.

Radni w trybie jednego czytania zdecydują o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Parki miejskie Górki Narodowej”. Jest to projekt grupy radnych wg druku nr 3387.

Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożył projekt rezolucji w sprawie zmian w projekcie KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice), druk nr 34058-R. Rezolucja omawiana będzie podczas sesji w trybie jednego czytania.

W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie kompleksowej odbudowy obiektów Klubu Sportowego Armatura, jest to projekt uchwały Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, wg druku nr 3378.

Radni w drugim czytaniu podejmą także decyzję w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków, wg druku nr 3382 oraz zdecydują w sprawie zmiany uchwały nr CIV/2831/23 w sprawie zbycia akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na zbycie akcji Gminy Miejskiej Kraków w spółce Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna, wg druku nr 3372.

Porządek obrad