górne tło

Metropolia Krakowska w kręgu zainteresowań ukraińskich samorządowców

W środę, 17 maja, w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, krakowski magistrat odwiedziła delegacja ukraińskich samorządowców i ekspertów. Z burmistrzami i wójtami gmin kształtującej się Aglomeracji Lwowskiej spotkał się Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk.

Wizyta prawie 30-osobowej grupy ukraińskich samorządowców w Polsce została zorganizowana w ramach budowy Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej. Proces ten jest finansowany przez Radę Europy, a Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest jego partnerem merytorycznym, wspomagającym ukraińskie władze lokalne. Celem wizyty było zapoznanie się z polskim doświadczeniem w zakresie tworzenia i współpracy aglomeracyjnej, z zaakcentowaniem korzyści i trudności, z którymi muszą się liczyć jednostki samorządów terytorialnych.

Goście odwiedzili  magistrat po merytorycznym spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które było okazją do zapoznania się z historią, aktualnymi działaniami i podstawami prawnymi funkcjonowania aglomeracji złożonej z Krakowa i 14 gmin ościennych. W Urzędzie Miasta „krakowski punkt widzenia” na zalety związane ze zrzeszaniem się w aglomeracje przedstawił gościom Jerzy Muzyk oraz przedstawiciele Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. Ukraińscy samorządowcy usłyszeli o najważniejszych aglomeracyjnych projektach Krakowa, schematach pozyskiwania unijnych i państwowych środków finansowych na gminne inwestycje, a także o potrzebie współdziałania jednostek samorządów terytorialnych, które to podejście pozwala zrealizować bardziej ambitne cele strategicznego rozwoju i jest faworyzowane przez Unię Europejską. Kraków przedstawił swoje doświadczenie z czasów przedakcesyjnych, zachęcając ukraińskich gości do zrzeszania się i podtrzymywania europejskiego kursu rozwoju.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia w OTO FOTOKronika Miasta Krakowa