górne tło

Znają Kraków i to dobrze

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana i Muzeum Krakowa zaprosiły uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych z Krakowa i Małopolski do udziału w konkursie „Czy znasz Kraków?”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Rada Miasta Krakowa.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz spotka się z laureatami konkursu historycznego dla dzieci i młodzieży „Czy znasz Kraków?”, 26 maja o godzinie 12.00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Konkurs „Czy znasz Kraków?” ma na celu m.in. rozwijanie u młodych ludzi zainteresowań historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej w tym dziejów  i dziedzictwa kulturowego Krakowa. A także promowanie wartości uniwersalnych, takich jak: wolność, patriotyzm, sprawiedliwość, prawda, równość oraz poszanowanie praw człowieka.

Temat przewodni tegorocznej edycji to „Włodzimierz Przerwa-Tetmajer (1862-1923) na tle epoki. W 100-lecie śmierci Artysty”.

 „Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie. Został zapoczątkowany w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Redakcji „Echa Krakowa” i Młodzieżowego Domu Kultury (obecnego Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana). W 1966 r. Leszek Ludwikowski, dyrektor ds. naukowych Muzeum Historycznego, zainicjował konkurs historyczny w cyklu początkowo czteroletnim, potem trzyletnim, obejmujący Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII-XX-wieczny. Konkurs ten był adresowany do młodzieży szkół średnich, czyli liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych z Krakowa i województwa krakowskiego. Do 1997 r. patronat nad konkursem sprawował Prezydent Miasta Krakowa, a od 1997 r. patronat nad konkursem objęła Rada Miasta Krakowa. Wśród znanych laureatów konkursu znajduje się obecny dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Jacek Purchla czy też dyrektor Muzeum Krakowa, dr Michał Niezabitowski.

Informacje na temat konkursu można znaleźć tutaj.