górne tło

Słoneczne Przestrzenie Wsparcia inspirują Europę

We włoskiej Casercie odbyło się Forum Nowej Edukacji. To inicjatywa na rzecz upowszechniana dobrych, europejskich praktyk edukacyjnych. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały krakowskie działania związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjnym uchodźców z Ukrainy. Wśród nich autorski projekt Słonecznych Przestrzeni Wsparcia stworzonych przy wsparciu UNICEF, a działających przy ośmiu miejskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych odbywających się w ramach Forum Nowej Edukacji w Casercie został zatytułowany „Mental health of children and youth: how can the school environment become more supportive of the psychological well-being of the students of formal education?”. Do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Regionu Kampanii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców. Brali w nim także udział uczniowie i studenci z włoskich szkół i uczelni. Miasto Kraków reprezentował natomiast Tomasz Kobylański, główny specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Kraków był zresztą jedynym miejskim samorządem z Europy, który miał możliwość zaprezentowania dobrych praktyk realizowanych w stolicy Małopolski w trakcie całego Forum.

Podczas podsumowania konferencji zwrócono uwagę na niezwykłą rangę krakowskiego projektu Słonecznych Przestrzeni Wsparcia SŁOŃCE i możliwość realizowania tego typu działań w innych europejskich miastach, tam, gdzie taka pomoc byłaby potrzebna. Wnioski z Nowego Forum Edukacji – NEF Caserta zostaną również przekazane przedstawicielom unijnych instytucji do rozważenia ich wdrażania na gruncie europejskim. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a także europejskich instytucji zaangażowanych w działania edukacyjne oraz humanitarne.

Forum Nowej Edukacji

Forum Nowej Edukacji jest organizowane od 2015 roku. Jego celem jest promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy, promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu kształcenia poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom i wykluczeniu, a także szukanie innowacyjnych ścieżek nauczania angażujących osoby będące w niekorzystnej sytuacji życiowej, w szczególności młodzieży NEET (pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji). Wydarzenie w Casercie było organizowane wspólnie przez Lascò SRL a socio unico oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji – Center for Innovative Education. Szczegółowy program NEF Caserta oraz poruszane w jego ramach zagadnienia można znaleźć na stronie www.neweducationforumcaserta.com