górne tło

Powstanie ulica 8. Pułku Ułanów

Na terenie dzielnic Dębniki i Łagiewniki-Borek Fałęcki zostanie wybudowana nowa droga – ulica 8. Pułku Ułanów. Ma ona stanowić alternatywę dla ulicy Kobierzyńskiej, poprawić obsługę komunikacyjną w dzielnicach VIII i IX i stworzyć nową infrastrukturę dla rowerów, samochodów i komunikacji zbiorowej.

Na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania z ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego powstanie droga klasy „Z” wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i infrastrukturą techniczną. Zostanie także przebudowana kolidująca infrastruktura. Przedmiotowy odcinek będzie posiadał długość ok. 2 700 m, układ drogowy z jezdnią o szerokości 7 m i obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m oraz ścieżkę rowerową biegnącą po prawej stronie jezdni o szerokości 3 m dla ścieżki zlokalizowanej przy jezdni lub 2 m dla ścieżki zlokalizowanej poza jednią.

Zadanie zostało podzielone na cztery części. Dla odcinka trzeciego projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów, tj. od skrzyżowania z ul. Podhalańską i Magnolii do połączenia z Trasą Łagiewnicką uzyskano, decyzję ZRID. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Dla pozostałych odcinków trwa przygotowywanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację.