górne tło

Kontakt

W sprawach związanych
z funkcjonowaniem Miasta
:

Dariusz Nowak
Rzecznik Urzędu
Miasta Krakowa

bi[at]um.krakow.pl

 

W sprawach związanych
z Prezydentem Miasta Krakowa:

Joanna Krzemińska
Rzecznik Prezydenta
Miasta Krakowa

joanna.krzeminska[at]um.krakow.pl


Wydział Komunikacji Społecznej


Urząd Miasta Krakowa

pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

kontakt dla dziennikarzy:
e-mail: bi[at]um.krakow.pl
tel. 12 616 18 00

Monika Chylaszek
dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
monika.chylaszek[at]um.krakow.pl

Maciej Grzyb
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej
maciej.grzyb[at]um.krakow.pl


Biuro Prasowe

Dariusz Nowak
kierownik Biura Prasowego
dariusz.nowak[at]um.krakow.pl

Joanna Dubiel
Kancelaria Prezydenta, Wydział Organizacji i Nadzoru, sprawy administracyjne, miejski rzecznik konsumentów
joanna.dubiel[at]um.krakow.pl

Dominika Jaźwiecka-Bujalska
kształtowanie środowiska, geodezja, obsługa UMK, Krakowskie Centrum Kontaktu, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, miejski konserwator zabytków, Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia, radcy prawni, Zespół Audytu Wewnętrznego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
dominika.jazwiecka-bujalska[at]um.krakow.pl

Emilia Król
szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Krakowskie Centrum Świadczeń, Budżet Obywatelski, partycypacja i dialog, wielokulturowość, pełnomocnik ds. polityki równościowej, NGO, opieka zdrowotna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, DPS-y, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, straż miejska, planowanie przestrzenne, Wodociągi Miasta Krakowa, Urząd Stanu Cywilnego
emilia.krol[at]um.krakow.pl

Anna Latocha
kultura i dziedzictwo narodowe, instytucje kultury, Krakowskie Biuro Festiwalowe, pełnomocnik ds. kultury, TAURON Arena Kraków, seniorzy, żłobki, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, pełnomocnik ds. polityki senioralnej, pełnomocnik ds. problematyki osób z niepełnosprawnościami, plastyk miasta, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa (Krakowskie Centrum Muzyki + Wesoła)
anna.latocha[at]um.krakow.pl

Katarzyna Misiewicz
jakość powietrza, pełnomocnik ds. jakości powietrza, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, gospodarka komunalna (energia, elektromobilność, rozwój systemu transportu), Krakowski Holding Komunalny, przejmowanie mienia i rewindykacja, nadzór nad spółkami miejskimi, Kraków 5020, pełnomocnik ds. rozwoju kultury fizycznej, sport, Zarząd Infrastruktury Sportowej, architektura i urbanistyka, nadzór budowlany
katarzyna.misiewicz[at]um.krakow.pl

Patrycja Piekoszewska
Kancelaria Rady Miasta Krakowa, gospodarka odpadami, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mieszkalnictwo, Zarząd Budynków Komunalnych, turystyka, działania promocyjne miasta, centrum obsługi informatycznej, pełnomocnik ds. transformacji cyfrowej, rodzina, pełnomocnik ds. rodziny, skarb miasta
patrycja.piekoszewska[at]um.krakow.pl

Kamil Popiela
Zarząd Zieleni Miejskiej, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, miejski inżynier ruchu, Zarząd Transportu Publicznego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Zarząd Inwestycji Miejskich, Trasa Łagiewnicka, strategia miasta, planowanie i monitorowanie inwestycji
kamil.popiela[at]um.krakow.pl

Małgorzata Tabaszewska
edukacja, szkoły, przedszkola, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, skarbnik miasta, pełnomocnik ds. prognoz i analiz finansowych, budżet miasta, finanse, podatki i opłaty, ewidencja i egzekucja administracyjna, przedsiębiorczość i innowacje, Grodzki Urząd Pracy, Kraków Nowa Huta Przyszłości, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Fundacja Zoo
malgorzata.tabaszewska[at]um.krakow.pl

 


Referat Mediów Miejskich

Miejska Platforma Internetowa „Magiczny Kraków" – www.krakow.pl; telewizja.krakow.pl

Margerita Krasnowolska
kierownik Referatu Mediów Miejskich
margerita.krasnowolska[at]um.krakow.pl

Kamil Giebał, Maciej Łazor, Marta Müller-Reczek, Katarzyna Pustułka, Tomasz Róg, Małgorzata Stuch
magiczny.krakow[at]um.krakow.pl