górne tło

Forum Miast Empatycznych - 15-16 maja

Trwa Forum Miast Empatycznych. To przestrzeń spotkania przedstawicieli i przedstawicielek miast z całej Europy, to platforma dyskusji o potrzebie budowania równościowych, otwartych miejskich wspólnot, to w końcu okazja do poznania dobrych praktyk i zbudowania nowych pól międzynarodowej współpracy.

Kraków zaprasza do rozmowy o prawach człowieka na poziomie lokalnym zagranicznych i krajowych partnerów, których doświadczenie i zaangażowanie na gruncie polityk równościowych stanowi inspirację i buduje nadzieję na lepszą przyszłość naszych lokalnych ojczyzn.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach, które stoją przed nami w związku z wzrastającymi nastrojami nacjonalistycznymi, rosnącym populizmem i wymykająca się spod kontroli mową nienawiści w cyfrowej przestrzeni i poza nią. Skrajnie podzielone społeczeństwa i wzmagające się napięcia spowodowane trudną sytuacją gospodarczą, skutkami pandemii, a także poczuciem zagrożenia wywołanym przez wojnę - to fragmenty naszej trudnej rzeczywistości. Miasta będące najbliżej obywateli i obywatelek mają niezwykłą rolę w budowaniu społecznej wrażliwości, empatii i wzmacniania idei praw człowieka.  Ta odpowiedzialność biorą na siebie urzędnicy i urzędniczki w wielu miastach w całej Europie i te dobre praktyki i skuteczne narzędzia miast empatycznych pragniemy podczas spotkania w Krakowie pokazać.

Konferencja będzie też okazją do poznania i rozmowy na temat ramy miast praw człowieka, która wskazuje ścieżki implementowania polityk równościowych w ramach polityk miejskich opublikowanej przez Agencję Praw Podstawowych pt. „Human rights cities in the EU: a framework for reinforcing rights locally”.

Całe wydarzenie będzie tłumaczone (język angielski/polski)

Konferencja odbędzie się w Muzeum Krakowa (Sala Miedziana), Rynek Główny 35

WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACJI

Międzynarodowe Forum Miast Empatycznych –
w kierunku miast praw człowieka 

PROGRAM

Dzień I - 15 maja


9.30–10.00 Rejestracja

10.00–10.10
Oficjalne otwarcie: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

10.10–10.30
Oficjalne otwarcie: Kraków dla równości - miasto dla wszystkich
Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej

10.30–10.45
Miasta praw człowieka w UE: ramy wzmacniania praw na szczeblu lokalnym
Geraldine Guille, Specjalistka ds. analizy polityk oraz współpracy, Europejska Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

10.45–12.00
Dyskusja panelowa „Wyzwania na polu praw człowieka i rola europejskich miast”

12.00–12.30 Coffee break

12.30–13.00
Rozwiązania przyszłości. Analiza przypadku:
„Wiedeń. Miasto Praw Człowieka – Miasto dobre do życia, wierne wartościom”

Shams Asadi, Komisarz ds. Praw Człowieka, Dyrektorka Biura ds. Praw Człowieka Urzędu Miasta Wiednia

13.00–13.30
Rozwiązania przyszłości. Analiza przypadku:
„Norymberga – Miasto pokoju i praw człowieka: Obowiązek i realizacja”

Helga Riedl, Specjalistka Biura Praw Człowieka Urzędu Miasta Norymbergi

13.30–14.00
Rozwiązania przyszłości. Analiza przypadku:
„Wyzwania stojące przed osobami z niepełnosprawnościami, realizacja ich praw i interesów w panujących w Kijowie warunkach wojennych”


Lesia Petrivska, Pełnomocniczka Mera Kijowa ds. Osób z Niepełnosprawnością, Członek stałej komisji Rady Miasta Kijowa ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Socjalnej

14.15–15.30 Przerwa obiadowa

15.30/45
Spacer po Krakowie szlakiem równości w języku angielskim (liczba miejsc ograniczona)

20.00–21.30
Bankiet powitalny dla gości konferencji wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa
Pałac Potockich, Rynek Główny 20

DZIEŃ II – 16 maja


9.30–10.00 Rejestracja

10.00–11.00
Wykład wiodący: „Dialog w czasach podziału”

Kichan Manocha, Dyrektor Wydziału Tolerancji i Niedyskryminacji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)

11.00–11.30
Wykład pt. „Miasta Praw Człowieka – kontekst polski, czyli o tym gdzie jesteśmy i gdzie chcemy zmierzać?”
Marta Siciarek, Instytut Miasta Praw Człowieka

11.30–12.00
Wykład pt. „Przestrzeń równoprawna - jak inni wpisują się w „uniwersalnie”
zaprojektowaną przestrzeń?”
Ewelina Jaskulska, architektka, kolektyw Architektoniczki

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–13.00
Prezentacja: „Zrównoważony rozwój? Jak wdrażać Sustainable Development Goals (SDGs) na poziomie lokalnym – przykład: sektor kultury.”
Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

13.00–14.30
Dyskusja panelowa: Jak polskie miasta walczą o prawa człowieka?

14.30–14.45
Oficjalne podsumowanie i zamknięcie obrad

14.45–15.45 Przerwa obiadowa

16.00
Spacer po Krakowie szlakiem równości w języku polskim (liczba miejsc ograniczona)