górne tło

Zgłoś propozycje do programu tegorocznej Nocy Poezji

Czym są milczenie i cisza w poezji? Jak odnieść się do tego, co między słowami wiersza? Jak ubrać to w formę wydarzenia towarzyszącego tegorocznemu krakowskiemu świętu poezji? Miasto czeka na zgłoszenia projektów do programu Nocy Poezji 2023. Termin przesyłania propozycji upływa dziś, 31 maja, a Noc Poezji odbędzie się na początku października.

Podczas tegorocznej Nocy Poezji porozmawiamy o tym, co między słowami − o ciszy w poezji i o milczeniu. Są różne formy milczenia i różne rodzaje ciszy, która bywa wymowniejsza niż krzyk. Bardziej boli, bardziej dotyka, ma większą moc. Czy rzeczywiście, jak twierdził Artur Schopenhauer, „sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia”? W czasie Nocy Poezji porozmawiamy o milczeniu, w którym – jak pisał Ryszard Krynicki, „zawarte są wszystkie / nadaremne słowa; / nieme obłoki,/ oddechy, spojrzenia”.

Czy milczenie to brak nadziei na komunikację w dzisiejszym świecie? A może świadomość samotności w tłumie ludzi zagubionych w swoich telefonach i komunikatorach, żyjących obok siebie? Czy cisza to efekt braku płaszczyzn do rozmowy? A może ślad konfliktu idei albo pokoleń?

Organizator Nocy Poezji 2023, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, czeka na propozycje oryginalnych i innowacyjnych projektów autorskich obejmujących m.in. tematyczne spotkania i biesiady poetyckie, warsztaty literackie, gry miejskie, poezję w przestrzeni miejskiej, eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów, poetycki slam oraz spacery literackie. Mile widziane będą projekty podejmowane we współpracy – przez kilka podmiotów, w oryginalny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji.

Rok 2023 jest rokiem Wisławy Szymborskiej, mistrzyni „poezji w ryzach”, nieprzegadanego wiersza, który pozostawia nam wiele treści „pomiędzy”. Dlatego organizatorzy liczą także na propozycje bazujące na krótkich formach poetyckich – od fraszki po haiku.

Termin zgłaszania propozycji upływa dziś, 31 maja. Termin realizacji: 6–8 października, przy czym preferowane będą wydarzenia planowane na 7 października oraz noc z 7 na 8 października.

Propozycje niskobudżetowych projektów (oczekiwany udział finansowy Miasta Krakowa nie może przekraczać 10 tys. zł brutto) do programu 13. edycji Nocy Poezji można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK osobiście (w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4), pocztą − na adres: ul. św. Krzyża 1, 31-028 Kraków z dopiskiem „NOC POEZJI 2023” (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową (pod warunkiem, że objętość zgłoszenia nie przekracza 1 MB) na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: NOC POEZJI 2023.

Zgłoszona propozycja powinna zawierać: tytuł projektu, planowane miejsce i czas realizacji, opis koncepcji − w tym cel realizacji, kalkulację kosztów, informację o przewidywanych adresatach, krótką informację o autorze/ autorach oraz inicjatorach (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z miastem) oraz realizatorach/wykonawcach, wskazanie podmiotu (osoba prawna), z którym w przypadku ujęcia projektu w programie zostanie zawarta umowa.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru projektów do programu Nocy Poezji 2023 z uwzględnieniem ich atrakcyjności i oryginalności (w tym powiązania z motywem przewodnim), charakteru, lokalizacji, adresatów, a także ogólnej kwotę środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie miasta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pod numerem tel.: 12 61 61 917.

Realizowana cyklicznie Noc Poezji ma na celu wspieranie i rozwijanie kompetencji i praktyk czytelniczych, a także promocję poezji za pomocą nowych i atrakcyjnych form. Noce Poezji zachęcają do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich. Wzmacniają też markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Wokół poezji i kultury słowa integrują środowiska twórcze i artystyczne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wydawców i księgarzy, a także mieszkańców różnych części miasta i gości odwiedzających Kraków – Miasto Literatury UNESCO. Warto wspomnieć, że w tym roku mija 10 lat odkąd Kraków, jako pierwsze polskie miasto, został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem.

Noc Poezji stanowi jeden z komponentów marki Krakowskie Noce.