górne tło

Rozliczenie pobytu uchodźców w obiektach zbiorowego zakwaterowania – zmiana zasad finansowania!

Do dziś, 7 kwietnia, można rozliczyć czasowy pobyt uchodźców w hotelach, hostelach, pensjonatach i innych obiektach, które są ujęte w poleceniu wojewody małopolskiego za okres od 1 do 31 marca 2023 r. Przyjmowane będą faktury z co najmniej 30-dniowym terminem płatności.

Maksymalna stawka wynosi:

rozliczenie, hotele, tabela

Wymagane dokumenty:

Faktura wystawiona na:

Gminę Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3–4, 31–004 Kraków, NIP 676–101–37–17. Jednostka odbierająca: Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków.

Zestawienie zakwaterowanych osób według załączników.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK przy ul. Dekerta 24 (na parterze).

Uwaga! Termin składania dokumentów upływa 7 kwietnia.