górne tło

Krakowski Panel Transportowy dobiega końca

Dziś jest ostatni dzień Krakowskiego Panelu Transportowego. Paneliści będą naradzać się oraz głosować nad rekomendacjami dla miasta związanymi z przyszłością komunikacji w mieście.

Uczestnicy panelu wypracowane propozycje przekażą bezpośrednio władzom miasta.

Te rekomendacje, które uzyskają minimum 80-procentowe poparcie głosujących panelistów, a jednocześnie leżą w kompetencjach samorządu, prezydent zobowiązał się uznać za wiążące. Będą one także sukcesywnie wdrażane.

W trakcie ostatnich czterech spotkań uczestnicy panelu mieli możliwość zapoznać się z prezentacjami ekspertów i przedstawicielami urzędu na temat różnych aspektów miejskiego systemu transportu.

Zaproszeni eksperci prezentowali światowe trendy w odniesieniu do potrzeb transportowych Krakowa oraz wyzwania jakie stoją przed miastem. Była mowa o zarządzaniu przestrzenią, parkingach, ochronie środowiska, a w tym kontekście o elektromobilności i rowerach.

Zgromadzeni debatowali także w mniejszych grupach, aby wypracować najlepsze rozwiązania w różnych obszarach. Paneliści mieli także możliwość, aby zadać szczegółowe pytania zarówno ekspertom, jak i przedstawicielom miejskich jednostek.

Także mieszkańcy Krakowa mogli zgłaszać swoje propozycje rozwiązań, a wszystkie spotkania edukacyjne śledzić za pośrednictwem transmisji online.

W celu zapewnienia transparentności procesu konsultacyjnego podczas panelu obecne są osoby obserwujące, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Obserwatorzy nie mają jednak wpływu na przebieg spotkań i nie zabierają głosu w dyskusjach.

Przekazane rekomendacje zostaną opublikowane tutaj: Rekomendacje – Magiczny Kraków (www.krakow.pl), a więcej informacji na temat panelu znajduje się na stronie krakow.pl w zakładce „Komunikacja”.