górne tło

Prace serwisowe w tunelach Trasy Łagiewnickiej

Trwają prace serwisowe w tunelach Trasy Łagiewnickiej. Są one prowadzone nocami i wymagają zamknięcia tunelu objętego robotami. Prace rozpoczęły się od tunelu między ulicami Pszczelną a Zakopiańską. Całość działań, zgodnie z założeniami wykonawcy, firmy Budimex powinna zakończyć się do 5 kwietnia.

W trakcie prac przewidziano m.in. wykonanie iniekcji, mających na celu uszczelnienie ścian szczelinowych. W obszarach o intensywnej zabudowie mieszkaniowej zastosowano technologię budowy tunelu metodą ścian szczelinowych — co pozwoliła na zacznie ograniczenie ingerencji w tą zabudowę.

Zastosowana technologia dopuszcza (zgodnie ze standardami zapisanymi w normie PN-EN 1538+A1) pojawienie się nieszczelności, szczególnie w pierwszej fazie eksploatacji. W normie tej w punkcie 7.1.10 zawarte jest, że ścian szczelinowych nie można uważać za całkowicie wodoszczelne, ponieważ mogą wystąpić przecieki na stykach, przy wnękach lub przez materiał ściany.

Dlatego też zgodnie z procesem technologicznym wykonawca zaplanował wykonanie iniekcji w momencie pojawienia się przecieków. Co ważne, warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie prac w grudniu ubiegłego roku. Mogą być one podjęte dopiero obecnie, z uwagi na odpowiednie temperatury.

Wspólnie z wykonawcą spółka Trasa Łagiewnicka SA dokłada starań, by prace nie były odczuwalne dla kierowców. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz komunikaty publikowana na tablicach zmiennej treści.

W trakcie prac swoją trasę zmieni linia nocna nr 608. Szczegóły na stronie internetowej ztp.krakow.pl.