górne tło

Trwają prace nad SUMP-em

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii rozmawiano na temat prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

Kraków wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska przygotowuje SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Jest to plan strategiczny, który opiera się na dotychczasowej praktyce planowania i strategii transportu, przy uwzględnieniu zasad integracji, partycypacji społecznej i oceny, w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa w zakresie jakości życia w miastach oraz ich otoczeniu. SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Jak tłumaczył przedstawiciel stowarzyszenia Metropolia Krakowska, jest to ważny dokument dla pozyskiwania środków z UE w latach 2021-2027. - Bez planu nie będzie możliwe uzyskanie dofinasowania na projekty z zakresu mobilności w najbliższej perspektywie funduszy europejskich -  wyjaśniał Daniel Wrzoszczyk.

Podstawowymi celami planu mobilności jest:

Michał Babicki, ekspert zewnętrzny zwracał uwagę, że większość obszarów zleciła przygotowanie dokumentów SUMP na zewnątrz. Kraków jako jeden z trzech obszarów robi to sam.  Miasto na jego realizację otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 mln 400 tysięcy zł.

Ewa Bielas, zastępczyni dyrektora wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu przedstawiła radnym plan działań w  procesie przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej , który obejmuje m.in.:

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Jacek Bednarz dopytywał, czy dokument wybiega dalej, niż za perspektywę unijną 2021-2027. – Dla nas ważna jest ta perspektywa, więc przyjęliśmy rok 2030. Ale ten dokument jest procesem, konieczna będzie jego aktualizacja w przyszłości – wyjaśniała Ewa Bielas.

Przewodniczący Komisji Innowacji dopytywał natomiast o współpracę przy przygotowaniu dokumentu z Urzędem Marszałkowskim. - Koleje Małopolskie będą stanowić dużą część tego programu komunikacji metropolitalnej, ale także PKP, TLK i inne spółki kolejowe. Czy rozmawiają państwo z prywatnymi przewoźnikami, którzy pracują na obszarze objętym planem, w kontekście wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia? – pytał Łukasz Sęk.

- Stowarzyszenie Metropolia Krakowska jest w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, przy okazji prac nad biletem metropolitalnym. Natomiast nie nawiązano jeszcze bezpośredniej relacji z przewoźnikami prywatnymi. Dokument dzisiaj prezentowany jest dokumentem wewnętrznym -  tłumaczył Daniel Wrzoszczyk.  

Radny Grzegorz Stawowy dopytywał, kto będzie finansował transport w metropolii krakowskiej, który według radnego będzie mocno deficytowy. Zwracał także uwagę na napięte budżety gmin ościennych, które najchętniej realizują zadania przy 100-procentowym dofinansowaniu.

Daniel Wrzoszczyk tłumaczył, że  sama natura dokumentu SUMP jest pewnym procesem. - Chcielibyśmy tym dokumentem rozpocząć dyskusję, jak ten transport ma wyglądać. Ten dokument będzie podlegał ewaluacji. SUMP zarysuje nam problemy, które trzeba rozwiać w najbliższym czasie, ale nie przedstawi dokładnych rozwiązań problemów.

- Tworzymy bardzo ciekawy dokument, wyznaczy on terminy na realizację pewnych rzeczy. Nie koncentrujemy się jednak na finansach. Większość inwestycji infrastrukturalnych ma być finansowana ze źródeł zewnętrznych, m.in. KPO, tych  środków nikt nie widział. Podobna sytuacja może być z funduszami unijnymi - mamy sygnały wysyłane z Brukseli. Radny Stawowy słusznie zauważył, że finanse gmin, w tym Krakowa są napięte, a ten projekt będzie wymagał ogromnych nakładów finansowych. Skąd weźmiemy na to pieniądze, jeżeli wskazane źródła finansowania nie wypalą? – pytał przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Hawranek.

- Jeśli chodzi o fundusze europejskie – nie widzimy żadnego zagrożenia, żeby tych  środków miało nie być. Sam SUMP to nie jest mechanizm pozyskiwania funduszy europejskich. To jest pewna rama myślowa na rzecz budowy zrównoważonego transportu metropolitalnego. SUMP ma tworzyć format do rozmowy – wyjaśniał Daniel Wrzoszczyk.

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej zostanie przestawiony Radzie Miasta Krakowa najprawdopodobniej w 4 kwartale 2023 roku.

Radni z Komisji Infrastruktury zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023 - druk nr 3300.