górne tło

Miejski plan adaptacji

Zmiana klimatu ma ogromny wpływ na dynamikę rozwoju miast  i jakość życia ich mieszkańców. Aby za nimi nadążyć zrodziła się inicjatywa opracowania strategii dla dużych, polskich miast, nakreślająca drogę jaką powinny pójść, aby sprostać klimatycznym wyzwaniom. Otrzymała ona nazwę Miejski Plan Adaptacji.

Jak powstawał Miejski Plan Adaptacji?

Kto uczestniczył w jego tworzeniu?

Jakie były jego etapy?

Co zawiera?

Plan składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

 

W jakich obszarach zdiagnozowaliśmy największe zagrożenia dla miasta?

Wzrastająca temperatura

Opady

Zanieczyszczenie powietrza

Jakie sektory oceniliśmy jako najbardziej wrażliwe na zagrożenia?

Co kryje się pod pojęciami?

Zdrowie publiczne/grupy wrażliwe:

Gospodarka wodna:

Transport:

Tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności z uwzględnieniem terenów zieleni

Jak przebiega wdrażanie planu?

Wdrożenie planu polega na:  koordynacji i monitorowaniu oraz inspirowaniu działań, tworzeniu katalogu dobrych praktyk i współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Plan adaptacji w liczbach:

Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie projektu:

Dowiedz się więcej

Obszary wrażliwości miasta
                                       Obszary wrażliwości miasta Krakowa