górne tło

Ulica Krupnicza już prawie gotowa!

Na dziś, 30 kwietnia zaplanowano zakończenie prac przy metamorfozie ulicy Krupniczej. Projekt zielonej rewolucji w tej części miasta jest realizowany dzięki mieszkańcom, którzy zgłosili to zadanie w budżecie obywatelskim.

Ulica Krupnicza, na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego, przechodzi metamorfozę. Ze względu na złożoność działań, w tym m.in. badania archeologiczne, wzmocnienie podłoża i przebudowę sieci gazowej, pierwotny termin oddania ulicy mieszkańcom uległ zmianie.

W skrócie zielona Krupnicza to: ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne, krzewy, byliny i drzewa. To efekt wieloletnich starań mieszkańców, organizacji oraz jednostek miejskich: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wodociągów Miasta Krakowa i Zarządu Zieleni Miejskiej.

Planowane zakończenie prac i udostępnienie części ulicy:

 

Jaka będzie zielona Krupnicza?

Idea projektu opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel jest możliwy do osiągnięcia poprzez utworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki) oraz wprowadzenia mebli miejskich wraz z zielenią.