górne tło

KPT - Operator Panelu

Operator odpowiada za przygotowanie organizacyjno-merytoryczne i realizację Panelu.

Operatorem Krakowskiego Panelu Transportowego zostały dwie organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert: Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Optimum Pareto.

Aby dowiedzieć się więcej o Operatorze, odwiedź strony internetowe:

Fundacja Pole Dialogu
www.poledialogu.org.pl

Fundacja Optimum Pareto
www.optimumpareto.com

We wszystkich sprawach związanych z Panelem można kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem adresu e-mail: panel@poledialogu.org.pl.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Panelu. [PDF]