górne tło

Zespół Monitorujący

Zespół Monitorujący czuwa nad prawidłowym przebiegiem Panelu, tj. przestrzeganiem Regulaminu i opisanych w nim standardów. W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki: Klubu Radnych Miasta, Urzędu Miasta Krakowa, krakowskich uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych, których działalność wiąże się z tematyką Panelu.

Zespół Monitorujący ma za zadanie:

Skład Zespołu Monitorującego Krakowski Panel Transportowy:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa

Krakowscy Radni Miejscy

Przedstawiciele Uczelni

Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych prowadzących działalność na terenie Krakowa

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Panelu. [PDF]