górne tło

Strony Panelu

Strony Panelu to instytucje, organizacje, grupy nieformalne oraz inne podmioty lub osoby, których działalność jest związana z transportem w mieście, lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu. Urząd Miasta Krakowa jest Stroną specjalnego rodzaju.

Udział Stron w przebiegu spotkań panelowych ma na celu rozszerzenie pola refleksji o doświadczenie i opinie osób, które mają do czynienia z zagadnieniem transportu w kontekście pracy zawodowej lub społecznej.

Przedstaw swoją perspektywę w dyskusji o zrównoważonym transporcie

Jak można było zostać Stroną Panelu?
Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniach panelowych jako Strona Panelu, należało do dnia 17 lutego wypełnić odpowiedni formularz.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Panelu. [PDF]


Lista Stron: