górne tło

O neutralności klimatycznej ze studentami z Groningen

Studenci z Groningen (Niderlandy), członkowie SIB Association, odwiedzili Kraków w ramach wizyty studyjnej. W trakcie pobytu byli gośćmi Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas spotkania z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu poznali inicjatywy podejmowane przez Kraków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej a także wyzwania, z jakimi się mierzy, jak np.: zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, obniżenie poziomu zużycia energii w sektorze budynki czy też ograniczenie emisji z ruchu samochodowego i terenów sąsiednich. Uczestniczący w spotkaniu mieli także okazję posłuchać o pozytywnych skutkach wprowadzenia w Krakowie zakazu palenia węglem i drewnem (poprawa jakości powietrza), o kluczowej roli mieszkańców w podejmowaniu istotnych dla miasta decyzji na przykładzie pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego, kampanii informacyjno-edukacyjnej „Kraków w dobrym klimacie”, niebiesko-zielonych inwestycjach i działaniach z obszaru edukacji klimatycznej.

I Groningen i Kraków przystąpiły do europejskiej misji „100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030” (łącznie w Niderlandach w tej inicjatywie uczestniczy jeszcze pięć innych miast). Goście opisali Groningen jako miasto młodych, w którym wiele osób porusza się rowerami, co świetnie wpisuje się w założenia misji, które rekomendują transformację także w obszarze mobilności.

Studenci z Groningen mieli wiele pytań: o czas realizacji proklimatycznych inwestycji, szanse na uniezależnienie się od węgla, źródła finansowania projektów, współpracę międzynarodową i efekty zrealizowanych programów edukacyjnych.

SIB-Groningen to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające studentów z wielu krajów. Do Krakowa przyjechało 20 słuchaczy kilku kierunków, w tym: stosunków międzynarodowych, marketingu, komunikacji i socjologii. Byli pod wrażeniem naszego miasta, chwalili szczególnie centrum i transport oraz dostępność opcji wegetariańskich w restauracjach.