górne tło

Przedstawiciel Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ z wizytą w Krakowie

Kevin J. Allen spotkał się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim 27 stycznia br. Rozmowa koncentrowała się wokół dotychczasowych działań UNHCR w naszym mieście i całej Małopolsce oraz planów na najbliższą przyszłość.

Odpowiedź UNHCR na napływ rzesz uchodźców z Ukrainy był praktycznie natychmiastowy. Przedstawiciele organizacji pojawili się w kluczowych dla uchodźców miejscach – w tym w naszym mieście – już w pierwszych dniach kryzysu. W marcu ubiegłego roku, w szczycie kryzysu uchodźczego Kraków odwiedził także osobiście Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ONZ Filippo Grandi, który spotkał się z Prezydentem Majchrowskim zapowiadając dalsze działania, w tym otwarcie centrum wsparcia dla uchodźców oraz terenowego oddziału UNHCR w naszym mieście.

Jako pierwszy ruszył program gotówkowy UNHCR. Pomoc pieniężna agencji polegała na jednorazowej wypłacie gotówki dla uchodźców wymagających szczególnej troski i miała pomóc im w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb po przybyciu do Polski. Wsparcie dystrybuowane było w powstałym błyskawicznie centrum pomocowym w  TAURON ARENA Kraków. Po zamknięciu centrum, w lipcu ubiegłego roku, program ewoluował w kierunku pomocy gotówkowej ukierunkowanej na najbardziej narażonych uchodźców i działa do chwili obecnej. Jak podkreślał Kevin Allen w rozmowie z Prezydentem  Majchrowskim, w 2022 r. UNHCR udzielił pomocy gotówkowej 33 770 uchodźcom w województwie małopolskim.

Działania UNHCR w naszym mieście i regionie koordynowane są z krakowskiego biura UNHCR. Na jego czele stoi  Astrid Castelein, która towarzyszyła Kevinowi Allenowi podczas spotkania z Prezydentem Majchrowskim. Pani Castelein jest w stałym kontakcie z władzami miasta, Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, czy krakowskim MOPSem. To dzięki bliskiej współpracy z przedstawicielami miasta oraz lokalnymi NGOsami UNHCR może rozwijać swoją działalność z naszym mieście zapewniając uchodźcom dostęp do pomocy prawnej, wsparcie psychologiczne, czy zapobiegać i reagować na przemoc ze względu na płeć. Działania te realizowane są we współpracy z Koalicją Otwarty Kraków i Centrum Integracji Wielokulturowej w Krakowie. Zlokalizowane przy ul. Profesora Michała Życzkowskiego 19 Centrum jest miejscem oferującym wsparcie uchodźcom, ale również tzw. centrum, społecznościowym, gdzie przeróżne aktywności mogą organizować sami przedstawiciele społeczności ukraińskich, polskich, czy romskich.

Jak podkreślał Kevin Allen w najbliższej przyszłości działania UNHCR w naszym mieście i regionie będą koncentrowały się na wspieraniu ekonomicznej integracji uchodźców. Agencja będzie również – po uprzednim rozeznaniu możliwości -  zachęcała uchodźców do opuszczenia dużych centrów miejskich  i osiedlania się w okolicznych miejscowościach mających wiele do zaoferowania pod względem edukacji, zatrudnienia, czy zakwaterowania.