górne tło

Coraz więcej ledowych lamp ulicznych w Krakowie

Z roku na rok na ulicach miasta zwiększa się liczba energooszczędnych lamp ulicznych. W najbliższych latach wymienionych zostanie blisko 20 tys. opraw sodowych. Zmiana ta przyniesie rocznie 4 mln zł oszczędności dla budżetu miasta.

Już ponad 30 proc. z 75 tys. opraw miejskiego oświetlenia dróg i chodników stanowią ledy.

Zmiana jakości oświetlenia ulicznego

Do wymiany na oprawy ledowe w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakwalifikowano 19,6 tys. opraw sodowych znajdujących się na 961 ulicach. Kwalifikowano wyłącznie oprawy sodowe znajdujące się w pasie dróg publicznych z wyłączeniem zabytkowych opraw w centrum miasta, które przewidziane są do wymiany w ramach programu Horyzont.

Aktualnie trwa wyznaczanie klas oświetleniowych dróg publicznych (w ciągu, których kwalifikowano oprawy oświetleniowe do wymiany) oraz wykonywane są audyty energetyczne celem przygotowania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. dialogu konkurencyjnego Wymianę opraw zaplanowano na lata 2024–2025.

4 mln zł oszczędności rocznie

Szacunkowa oszczędność na zakupie energii elektrycznej (z wyłączeniem VAT, akcyzy oraz kosztów dystrybucji) po wymianie przeszło 19,6 tys. opraw na energooszczędne (przyjmując stawkę zamrożoną ustawowo na poziomie 0,785 zł netto/kWh) wyniesie ok. 4 mln zł netto rocznie. Zakładane nakłady inwestycyjne na wymianę 19 tys. opraw (z wyłączeniem kosztów finansowania, rozłożenia płatności w czasie, bieżącego utrzymania i konserwacji, wymiany słupów i kabli) wyniosą ok. 30,4 mln zł netto.

Dodatkowo w ramach programu Horyzont planowana jest wymiana ok. 10 tys. szt. stylizowanych i zabytkowych opraw sodowych na typu LED w ścisłym centrum miasta oraz terenach zielonych. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na wyznaczanie klas oświetleniowych dróg publicznych oraz audyty energetyczne.

Jak zgłosić niedziałającą lampę?

Każdą niedziałającą lampę oświetlenia ulicznego można zgłosić za pomocą całodobowego telefonu interwencyjnego Zarządu Dróg Miasta Krakowa pod numerem 12 616 75 55.