górne tło

Sztuka współczesna na Wawelu – instalacja „Wyspia”

Za­mek Królewski na Wawelu nie przestaje zaskakiwać. 26 stycz­nia na dziedzińcu zewnętrznym stanęła „Wyspia”. To współ­czes­na in­sta­lacja ar­tys­tyczna Kingi Nowak, inspi­rowana twórczością Stanisława Wys­piań­skie­go. W symboliczny spo­sób spełnia jedno z jego największych marzeń – pozostawienia swojego śladu w tym wyjątkowym miejscu.

Autorką rzeźby jest Kinga Nowak, profesor ASP, uznana artystka, której dzieła znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku i w wielu kolekcjach prywatnych.

– Zarówno „Wyspia”, jak i inne wawelskie inicjatywy, w tym bogaty program edukacyjny i wydawnictwa poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu – artyście totalnemu – świadomie zapowiadają wielkie wydarzenia (także wystawiennicze), jakie planujemy w kolejnym roku. Będą one upamiętniać wydane przezeń w 1904 r. „Akropolis”, w którym autor zawarł kompleksowy projekt aranżacji wzgórza. Wpisując dziś „Wyspię” w wyjątkowy krajobraz naszego bezcennego dziedzictwa, chcemy twórczo prowokować do rozmów o sztuce, która wymyka się schematom, idzie pod prąd jak Wyspiański, ale też w interesujący sposób nawiązuje do przeszłości, prowadząc z nią dialog – mówił Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Aktywny odbiór wieloznacznego dzieła

Agnieszka Jankowska-Marzec, kuratorka instalacji zwraca uwagę, że autorka „Wyspiipodąża tropem wawelskich fascynacji Wyspiańskiego, równocześnie czerpiąc inspirację z jego witraży i malarstwa ściennego znajdującego się w krakowskim kościele oo. Franciszkanów.

– „Wyspia” to Wyspiański – otwarty, bezgraniczny, nieskończony. Ale też „wyspa” – fragment, odrębne miejsce, które, mam nadzieję, zmienia naszą optykę i pozwala na zobaczenie świata w zdecydowanych, intensywnych kolorach – mówi Kinga Nowak, autorka instalacji.

Zwiedzający zamek mogą podejść do instalacji, dotknąć jej, a za sprawą wyjątkowej konstrukcji, poczują się niemal częścią dzieła sztuki.

Spacer z Wyspiańskim i picture book

Instalacji towarzyszy ciekawy program edukacyjny przygotowany przez Zamek Królewski na Wawelu. Do pobrania na blogu edukacyjnym wawel.krakow.pl/blog-edukacyjny będą karty pracy, a także podcasty. Weźmiemy też udział w spacerach szlakiem Wyspiańskiego:

Więcej informacji na stronie.