górne tło

O akcjach Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia”

Radni z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej dyskutowali na temat sprzedaży akcji MKS „Cracovia” SSA. Z wnioskiem o ich wykup zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa większościowy udziałowiec - firma Comarch S.A.

Obecnie Comarch S.A. posiada 66,11 proc. akcji, Gmina Miejska Kraków - 33,64 proc. akcji, resztę stanowią drobni akcjonariusze posiadający łącznie 0,25 proc. akcji. Gmina zamierza zbyć wszystkie posiadane akcje w MKS Cracovia jednemu podmiotowi w trybie przetargu publicznego.

Wartość pakietu posiadanego przez miasto, zgodnie z wyceną wartości rynkowej, wynosi 26,7 mln złotych. Na sprzedaż, zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, zgodę wyrazić musi Rada Miasta Krakowa. Ewentualnej sprzedaży będą poddane jedynie akcje klubu, a właścicielem nieruchomości, z której korzysta Cracovia, nadal pozostanie miasto. Działki nr 179/2 179/4, 179/5 obr. 12 Krowodrza (al. 3 Maja 55 i 57) stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostają w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia SSA.

Radny Łukasz Sęk dopytywał na co przeznaczone zostaną środki ze sprzedaży akcji.  – W pierwszej kolejności należy uzupełnić braki na zadaniach sportowych, a w drugiej kolejności budżet komunikacji miejskiej. Ważne, by podczas dyskusji na sesji padła deklaracja w tej sprawie – wnioskował Łukasz Sęk, który jednocześnie zaznaczył, że nie widzi przeciwskazań do sprzedaży akcji. Przewodniczący Komisji Stanisław Moryc zasugerował, by komisja wystosowała wniosek do Prezydenta w sprawie deklaracji przekazania środków na zadania sportowe, a komisja wniosek większością głosów przyjęła.

Radni wydali pozytywną opinię dla druku nr 3197.  Podczas sesji 25 stycznia odbyły się dwa czytania projektu uchwały i Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na sprzedaż akcji „Cracovia” SSA.