górne tło

Panel, projekty do BO, inicjatywa obywatelska

O Krakowskim Panelu Transportowym, harmonogramie budżetu obywatelskiego oraz o wniosku w ramach inicjatywy lokalnej mowa była podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Do 3 lutego trwają konsultacje społeczne, poprzedzające Krakowski Panel Transportowy. Jego uczestnicy (80 panelistów) odpowiedzą na pytanie, jak Kraków i jego mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu, w oparciu o następujące obszary: w jaki sposób możemy optymalizować przemieszczanie się po mieście, w jaki sposób powinno zapewniać się miejsca parkingowe, w jaki sposób możemy zmniejszyć emisję z transportu i zarządzać ruchem pojazdów w Krakowie po domknięciu obwodnicy autostradowej. Spotkania edukacyjne w ramach panelu odbędą się 4, 5 i 18 marca, natomiast spotkania deliberacyjne 19 marca i 1 kwietnia. Tego dnia nastąpi również głosowanie – mówił Mateusz Wojcieszak z Fundacji Pole Dialogu, jednego z organizatorów Panelu.  Mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mieli okazję wypowiedzieć się w sprawach dotyczących zrównoważonego transportu za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub bezpośrednio, biorąc udział w konsultacjach społecznych. Oprócz tego drogą losowania zostanie wyłoniona reprezentatywna grupa mieszkańców, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych panelu. Do udziału zostaną zaproszeni również eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami panelu wiedzą specjalistyczną z zakresu zrównoważonego transportu. Zgodnie z ideą partycypacji, głos w części edukacyjnej będą mieli nie tylko eksperci, ale także organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem panelu. Więcej o Krakowskim Panelu Transportowym można przeczytać tu.

Radny Łukasz Sęk pytał, czy promocja trwających właśnie konsultacji społecznych w sprawie Panelu nie mogła być bardziej intensywna. – Konsultacje są jednym ze składników, ale nie są najważniejsze w całym procesie związanym z Panelem. Najbardziej zależało nam na spotkaniu z organizacjami społecznymi – mówił Mateusz Wojcieszak.

Wniosek w sprawie harmonogramu budżetu obywatelskiego

Projekty do budżetu obywatelskiego można składać w tym roku od 1 lutego do 2 marca. Taki harmonogram budzi zastrzeżenia radnych, gdyż pokrywa się w części z terminem ferii zimowych. – Nie ma ograniczenia wieku projektodawców, dlatego też nie odbierajmy uczniom możliwości wzięcia udziału w budżecie obywatelskim – mówił radny Łukasz Maślona, który  zawnioskował o przedłużenie możliwości składania projektów do 17 marca. Komisja wydała pozytywną opinię do tego wniosku.

Również pozytywną opinię Komisji otrzymał wniosek złożony w ramach inicjatywy lokalnej pt. „„Z kulturą na ty - od malucha do seniora (czwarta edycja)”. Zajęcia mają trwać od 6 marca do 16 czerwca. Poprzednia edycja zgromadziła 170 uczestników. Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych i obejmą m.in.: gry karciane i planszowe, szachy, zajęcia wokalne, gimnastykę relaksacyjną, naukę angielskiego, plastykę, aerobik, robótki ręczne czy arteterapię.