górne tło

Poprawić sytuację uczniów – z posiedzenia Komisji Edukacji

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” dzieli siedzibę ze Szkołą Podstawową nr 61. Współistnienie dwóch placówek na ograniczonej powierzchni budynku przy ul. Wacława Popławskiego 17 powodowało codzienne trudności zarówno dla uczniów jak i odwiedzających „Krakowski Ośrodek Kariery”. Między innymi o projekcie uchwały mówiącym o zamiarze przekształcenia Poradni poprzez jej przeniesienie na ul. Jabłonkowską 29A dyskutowali radni podczas posiedzenia Komisji Edukacji.

Sytuacja współdzielenia lokalizacji, która miała być tymczasowa, trwa już 10 lat. – Obecnie mamy do dyspozycji 350 m kw, w nowej lokalizacji będzie to 2100 m kw. Będziemy mieli możliwość poszerzenia oferty ośrodka – mówił Marcin Jurczenko, dyrektor Krakowskiego Ośrodka Kariery. Z kolei radna Grażyna Fijałkowska dodawała, że dzięki temu znacznie poprawi się sytuacja dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 61. – Ilość uczniów będzie się zwiększać, w okolicy szkoły buduje się coraz więcej bloków – mówił z kolei Zbigniew Kożuch, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Radni wydali pozytywną opinię do projektu uchwały według druku nr 3203 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Wacława Popławskiego 17 na ul. Jabłonkowską 29a. Natomiast projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 56 im. Tadeusza Rejtana w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Harcmistrza Stanisława Millana 16 (druk nr 3188) otrzymał negatywną opinię Komisji. Jak podkreślał Marcin Król, dyrektor SP 56 – budynki  wskazywane w projekcie uchwały są w stanie dostatecznym, nie są gotowe na przyjęcie uczniów.

Pozytywną opinię radnych z Komisji Edukacji otrzymały również projekty uchwał w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133 im. Orła Białego w Krakowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie, poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Lubostroń 1 w Krakowie (druk nr 3201) oraz zmian w uchwale nr XII/201/19 dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie (druk nr 3202).

O 10. kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa mówił radnym Mikołaj Sołtysik, jej przewodniczący. MRK 10. kadencji to 53 młodzieżowych radnych, którzy pracują w 7 komisjach. Powołując je młodzi radni wzorowali się na komisjach działających w Radzie Miasta Krakowa. Jedną z nich jest Komisja ds. Praw Ucznia. – Bardzo chcielibyśmy, by w Krakowie zaczął funkcjonować Miejski Rzecznik Praw Ucznia. Dlatego też zorganizowaliśmy konferencję o prawach ucznia dla młodzieżowych radnych z całej Polski – mówił Mikołaj Sołtysik. – Dużo udało się wam osiągnąć w krótkim czasie, który upłynął od początku kadencji – komplementowała młodzieżowych radnych Agata Tatara, przewodnicząca Komisji, a radna Teodozja Maliszewska dodawała, że może już spokojnie odejść na emeryturę, widząc z jakim zapałem działają młodzieżowi radni.